ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ 17ΡΗΔΩΝ: Εμπλουτίζεται η ποιότητα της δημοκρατίας

Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ 17ΡΗΔΩΝ: Εμπλουτίζεται η ποιότητα της δημοκρατίαςΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ *

Το δικαίωμα ψήφου συνδέεται με σύνθετες από κοινωνιοψυχολογικής πλευράς διαδικασίες, σε ατομικό και συλλογικό/κοινωνικό επίπεδο. Κατ' επέκταση, δεν μπορεί να υπάρξει μια απόλυτα εύκολη απάντηση για το αν είναι σωστό ή λάθος η παραχώρηση του δικαιώματος αυτού στην ηλικία των 17, ή ακόμα και στα 16 όπως συμβαίνει ήδη στην Αυστρία και τη Σκωτία. Και αυτό γιατί αναφερόμαστε στα άτομα που βρίσκονται στη μεταιχμιακή αναπτυξιακή φάση μεταξύ της όψιμης φάσης της εφηβείας και την έναρξη της ενηλικίωσης τους. Η περίοδος μάλιστα μεταξύ 18-25 ετών αναγνωρίζεται πλέον ως διακριτή αναπτυξιακή περίοδος της αναδυόμενης ενηλικίωσης λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στον δυτικό κόσμο (π.χ. συνέχιση των σπουδών, καθυστέρηση ένταξης στην αγορά εργασίας, συνέχιση της συγκατοίκησης με τους γονείς κ.ά.). Η νομική οριοθέτηση της ενηλικίωσης προσδιορίζεται με βάση την χρονολογική ηλικία, αναγνωρίζοντας ότι οι διεργασίες προς την ενηλικίωση εμπεριέχουν μια σταδιακή αύξηση της κοινωνικής υπευθυνότητας του κάθε ατόμου.
Με αυτό το σκεπτικό έχουν νομιμοποιηθεί/θεσμοθετηθεί, ως καθοριστικοί και «ορατοί» δείκτες ενηλικίωσης, διάφορα «προνόμια» όπως απόκτηση άδειας οδήγησης, αγορά οινοπνευματωδών, δυνατότητα έναρξης εργασίας κ.τλ.
Η δυνατότητα του εκλέγειν ως πολιτική συμπεριφορά, από ψυχολογικής πλευράς, συνδέεται, μεταξύ πολλών άλλων, με την κοινωνική και πολιτική ταυτότητα του κάθε ατόμου, την αντίληψη της ευθύνης του προς το κοινωνικό σύνολο, την εμπιστοσύνη προς τους κοινωνικούς και πολιτειακούς θεσμούς, με τα προσωπικά βιώματα από την οικογένεια, το σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο έχει μεγαλώσει σε σχέση με τις διαδικασίες που σχετίζονται με την πολιτική «κουλτούρα» και με ό,τι περιλαμβάνει ο όρος αυτός, τα προσωπικά ενδιαφέροντα και την ιεράρχησή τους, τα κίνητρα του για συμμετοχή στα κοινά, τις αντιλήψεις του για τη λειτουργία της κοινωνίας, των θεσμών και των διεργασιών που συνδέονται με υποχρεώσεις και δικαιώματα, τις επιδράσεις από τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα, εφόσον πλέον μιλάμε για τη γενιά του 2000, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο και τις τάσεις που επικρατούν στο «παγκόσμιο χωριό», και το σημαντικότερο, από το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως «ενήλικα», αν θεωρήσουμε ότι η Πολιτεία τους θεωρεί ενήλικες και γι' αυτό τούς έχει κατοχυρώσει το συγκεκριμένο δικαίωμα.
Οι συνδυασμοί των παραπάνω, και πολλών άλλων παραγόντων, θα αποτελέσουν και τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα νέο άτομο ηλικίας 17 ετών θα αποφασίσει να ψηφίσει ή όχι, ποιο κόμμα θα ψηφίσει κ.τλ.
Από αναπτυξιακής πλευράς, οι νοητικές λειτουργίες ενός μέσου τυπικού ατόμου 17 ετών έχουν φτάσει στο απαιτούμενο επίπεδο αναλυτικής, συνθετικής, επαγωγικής, και αφηρημένης σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, λογικής ανάλυσης, και όλων των ανώτερων λογικών πράξεων που χαρακτηρίζουν την ενήλικη ανθρώπινη σκέψη. Κατά συνέπεια, οι 17ρηδες διαθέτουν την απαιτούμενη κρίση, «ψυχρή νόηση» την προσδιορίζουν οι ψυχολόγοι, που όταν βρίσκονται σε καταστάσεις ηρεμίας και χωρίς άλλες συναισθηματικές πιέσεις/φορτίσεις μπορούν να λάβουν πολιτικές αποφάσεις με βάση τις πληροφορίες που έχουν λάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή της ζωής τους, τις εμπειρίες τους, την εκτίμηση των καταστάσεων, και με τη συνδρομή όλων των παραγόντων που αναφέραμε παραπάνω.
Αν και άλλες λειτουργίες, όπως οι διαδικασίες αυτορρύθμισης, ιδιαίτερα κάτω από συναισθηματική πίεση/ένταση, ωριμάζουν λίγο αργότερα, αν και ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι οι 17ρηδες δεν διαθέτουν ακόμα την απαιτούμενη πολιτική ωριμότητα, εμπειρίες και πολιτική γνώση ή θέαση των κοινωνικο-οικονομικών ζητημάτων, αν και οι μελέτες, αντιπαραθέσεις και συζητήσεις σχετικά με την καταλληλότητα ή μη της «τόσο πρώιμης» ηλικίας έναρξης της δυνατότητας του εκλέγειν συνεχίζονται, παρόλ' αυτά εκτιμούμε ότι οι 17ρηδες παίρνουν πολύ πιο σοβαρά τον νέο τους αυτό ρόλο απ' ό,τι άλλες ηλικιακές ομάδες. Αυτό εξάλλου έχουν δείξει και οι σχετικές μελέτες αφού, όπου αυτό επιτρέπεται, τα ποσοστά συμμετοχής των 16-17χρονων είναι υψηλότερα απ' ό,τι εκείνα της ηλικιακής ομάδας 18-24 ετών. Και σαφέστατα η ποιότητα της δημοκρατίας δεν πλήττεται, αλλά αντιθέτως εμπλουτίζεται από δυνητικά πιο ενεργούς πολίτες και τη γνώμη που αυτοί μπορεί να εκφράσουν.

* Ο Κωνσταντίνος Πετρογιάννης είναι καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:32:01]