Αίγιο: «Πράσινο φως» στη χρηματοδότηση για τη μονάδα θερμικής ξήρανσης λυματολάσπης στον Βιολογικό Καθαρισμό

Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ η χρηματοδότηση για τη μονάδα θερμικής ξήρανσης λυματολάσπης στον Βιολογικό Καθαρισμό Αιγίου.

μονάδα

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, εγκρίθηκαν την περασμένη εβδομάδα 34 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 160.000.000 ευρώ που εντάσσονται στη Δράση: «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων, περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.

Στην πρώτη υποκατηγορία έργων, εντάσσονται 15 έργα για την αναβάθμιση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού, ενώ στη δεύτερη υποκατηγορία έργων, εντάσσονται 19 έργα για την υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος (λυματολάσπη) από εγκαταστάσεις επεξεργασίας σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και στον Δήμο Αιγιαλείας.

Ο πλήρης φάκελος της πρότασης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος (λυματολάσπης) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μυρτιά Αιγίου, προϋπολογισμού 6,9 εκ. ευρώ, υπεβλήθη από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας τον Μάιο του 2022 και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως προβλέπεται, η παραγόμενη αφυδατωμένη ιλύς, πρωτοβάθμια και βιολογική, θα υπόκειται σε θερμική ξήρανση, με στόχο τη μέγιστη δυνατή μείωση του όγκου της και την παραγωγή τελικού προϊόντος υψηλής αξίας για γεωργική χρήση.

Η παραγόμενη ξηρή ιλύς που θα προκύπτει από την διαδικασία της θερμικής ξήρανσης θα είναι πλήρως υγιεινοποιημένη, με CLASS A βιοστερεά (Norm 40 CFR part 503 of EPA – 32 Environmental Protection Agency).

Ειδικότερα, η μονάδα θερμικής ξήρανσης της ιλύος σχεδιάζεται για να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται την αφυδατωμένη ιλύ της ΕΕΛ Αιγίου. Η ετήσια παροχή αφυδατωμένης ιλύος ανέρχεται σε 11.000 τόνους ανά έτος στην Α’ φάση και 22.000 τόνους ανά έτος στην
Β’ Φάση.

Ως καύσιμη ύλη για την ξήρανση της ιλύος θα χρησιμοποιείται βιομάζα που αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ειδικά στην περίπτωση του Αιγίου και λόγω των τοπικών συνθηκών, θα χρησιμοποιείται ξηρός ελαιοπυρήνας (πυρηνόξυλο). To ξηραντήριο θα είναι τύπου περιστρεφομένου τυμπάνου άμεσης ξήρανσης (direct drying), η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην άμεση επαφή της θερμής μάζας αέρα
με την ιλύ.

Ο ξηραντήρας θα είναι σχεδιασμένος ώστε η άμεση τροφοδοσία του να γίνεται με ιλύ περιεκτικότητας σε στερεά όχι μεγαλύτερης από 25% Dry Solids. Μετά την επεξεργασία, το τελικό ξηρό προϊόν θα έχει περιεκτικότητα σε στερεά κατ’ ελάχιστον 90% D.S.(ειδικότερα εκτιμάται μέση, ελάχιστη και μέγιστη περιεκτικότητα σε στερεά 92%, 90% και 95% D.S. αντιστοίχως) .

Η μονάδα θερμικής ξήρανσης θα έχει δυνατότητα προς απομάκρυνση 24 τόνων την ημέρα νερού. Θα γίνει προμήθεια πλήρους και αποτελεσματικού συστήματος απόσμησης για τους σχετικούς ρύπους της προσαγόμενης αφυδατωμένης ιλύος, καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα αποτελεσματικού καθαρισμού και απόσμησης των παραγόμενων απαερίων.

Η Προμηθευόμενη Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης ιλύος θα περιλαμβάνει τα επιμέρους τμήματα:

– Σύστημα υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και τροφοδοσίας της αφυδατωμένης ιλύος προς την μονάδα ξήρανσης
– Αναμίκτη ιλύος,
– Δεξαμενή αποθήκευσης αφυδατωμένης ιλύος,
– Θάλαμο καύσης πυρηνόξυλου,
– Περιστρεφόμενο τύμπανο ξήρανσης,

– Μονάδα αποθήκευσης ξηραμένης ιλύος
– Σύστημα επεξεργασίας απαερίων αποτελούμενο από φυγοκεντρικό κυκλώνα, απαγωγό απαερίων, scrubber βιόφιλτρο και πύργο ψύξης
– Σύστημα Ενσάκισης τελικού προϊόντος
– Πλήρες σύστημα αυτοματισμού της Μονάδας Ξήρανσης.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο δήμαρχος Αιγιαλείας και πρόεδρος της ΔΕΥΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος σχολιάζει σχετικά: «Με τη νέα Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης λυματολάσπης και μετατροπής της σε προϊόν γεωργικής χρήσης, κάνουμε ένα σπουδαίο βήμα προς την ποθούμενη μετάβαση του Δήμου μας προς την ‘πράσινη’ εποχή, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών – και κυρίως, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή με πολύ μικρό κόστος.

Προχωρούμε μπροστά με συνεχή αγώνα, ώστε να επιλύσουμε θέματα χρόνων και να εκσυγχρονίσουμε τις υπηρεσίες μας στους δημότες προς την βέλτιστη κατεύθυνση».