ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Πότε ξεκινούν οι e-αιτήσεις για 1.468 μόνιμες προσλήψεις (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Πότε ξεκινούν οι e-αιτήσεις για 1.468 μόνιμες προσλήψεις (ΦΕΚ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ΑΣΕΠ 13Κ/2021 πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), χίλιες εκατόν είκοσι τέσσερις (1.124) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων:
• ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
• ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ6 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

• ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
• ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
• ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΓΕΩΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ)
• ΠΕ9 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝ
• ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ
• ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ14 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
• ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ / Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ)
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ)

• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή εν ελλείψει ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή εν ελλείψει ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ / ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
• ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ10 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ)
• ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ12.01 – ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ7 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ή
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ)
• ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
• ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
• ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΙΔ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ)
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
• ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ α) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ β) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Η/Υ
• ΠΕ19 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
• ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
• ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΥ
• ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριακόσιες έξι (306) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων:
• ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ – ΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)
• ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
• ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ18 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
• ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
• ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ – ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ή ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΤΕ4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΕ3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΖΩΙΚΗΣ ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριάντα έξι (36) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων
• ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
• ΔΕ35 ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ – ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
• ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
• ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
• ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
• ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
• ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
• ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ
• ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
• ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), δύο (2) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων:
• ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
• ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει:

1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Το ΦΕΚ του ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Pelop.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις και τα νέα απο την Πάτρα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις - νέα από την Πάτρα, την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο pelop.gr

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανοίγει η διαθήκη του Άκη Τσοχατζόπουλου: «Η έκπληξη είναι ποιους αποκληρώνει»
Έκρηξη μετά από διαρροή υγραερίου στη Λαμία - Τι συνέβη
Καιρός: Καταιγίδες, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο
Αποκλεισμένοι στο «Σωτηρία» λόγω της κακοκαιρίας: Γιατρός δούλευε για 48 ώρες, μακριά από την 3χρονη κόρη της - ΒΙΝΤΕΟ