ΑΣΕΠ

Δες όλες τις προκηρύξεις για θέσεις εργασίας. Βρες δουλειά τώρα!

ΑΣΕΠ – Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού είναι ελληνική ανεξάρτητη αρχή που διασφαλίζει την ορθότητα των προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στελεχώνεται από 260 υπαλλήλους. Ιδρύθηκε το 1994 με το νόμο 2190/1994 επί υπουργίας Αναστάσιου Πεπονή


Metrica