Σάββατο25 Ιουνίου 2022

Πάτρα

Αριστοτέλης Παναγόπουλος

Ο Αριστοτέλης (Αρης) Παναγόπουλος είναι λογιστής και επιχειρηματίας.