Κυριακή23 Ιανουαρίου 2022

Πάτρα

Σπύρος Κόντης

Ο Σπύρος Κόντης είναι πολιτικός επιστήμονας, απόφοιτος τμήματος Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ.