Παρασκευή24 Σεπτεμβρίου 2021

Πάτρα

Θεόδωρος Καμπέρος

Ο Θεόδωρος Καμπέρος είναι προϊστάμενος της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας.