Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό την ενημέρωση για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο αναμένεται αυξημένη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Ο παρακάτω χάρτης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και τον συντονισμό για την ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.

Σημειώνεται ότι ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς αφορά την επόμενη ημέρα από αυτή που εκπονείται και εκδίδεται.

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για σήμερα 19 Ιουλίου

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για σήμερα 13 Ιουλίου

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα 12/7

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για σήμερα 11 Ιουλίου

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τις 10 Ιουλίου

Metrica