Δευτέρα27 Σεπτεμβρίου 2021

Πάτρα

Αγγελία #ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

job fr 1
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες για σέρβις και βοηθοί σέρβι σε καφέ – ρεστο – μπαρ στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Επίσης, ζητούνται βοηθοί κουζίνας με σχρτική προϋπηρεσία. Τηλ.: 6948-879.446, 6944-986.066 και 2611-104.414. 244944


Πίσω στις Αγγελίες