Δήμος Ερυμάνθου: Δημιουργεί Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών

Πού και πώς μπορούν να δηλώσουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι.

Δήμος

Ο Δήμος Ερυμάνθου δημιουργεί Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση τους για τους τρόπους άμεσης και ασφαλούς απομάκρυνσής τους σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού φαινομένου, ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο, στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων της Πολιτείας, για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών.

Όσα άτομα ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ, υπέργηροι κ.α.) και το επιθυμούν, καλούνται να δηλώσουν με αίτησή οι ίδιοι ή οι προσωπικοί τους βοηθοί ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα την επιθυμία τους να συμπεριληφθούν στο υπό κατάρτιση Μητρώο με την προϋπόθεση ότι διαβιούν σε συγκεκριμένους Οικισμούς ή Πολεοδομικά τμήματα που συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις.

Τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης είναι τα παρακάτω:

-τα στοιχεία επικοινωνίας
-η δ/νση κατοικίας ή ο τόπος
-η κατηγορία Ευαλωτότητας που ανήκουν (π.χ. ΑμεΑ, ηλικιωμένο άτομο)
-η κατηγόρια αναπηρίας που ανήκουν (κώφωση, τύφλωση, κλπ)
-η ειδική θεραπευτική – φαρμακευτική αγωγή
-τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων
-το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί για την μετακίνηση τους (π.χ. ασθενοφόρο , επιβατικό αυτοκίνητο κλπ).

Για την τήρηση του μητρώου τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους εγγράφως ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία, τα οποία για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν θα δημοσιοποιούνται.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση/δήλωση και να την καταθέσουν (με γνήσιο υπογραφής) στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», ή τέλος, να την αποστείλουν ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: civilprotection@erymanthou.gr.

Υπόδειγμα της σχετικής αίτησης/δήλωσης μπορεί να αναζητηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερυμάνθου: www.erymanthou.gr.