ΕΡΓΑΝΗ: Άνοδος της μισθωτής απασχόλησης – Ποιος είναι ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα – ΠΙΝΑΚΕΣ

Στοιχεία για την πορεία της αγοράς εργασίας δημοσιοποίησε το υπουργείο Εργασίας

ΕΡΓΑΝΗ
Ανάκαμψη εμφανίζει η αγορά εργασίας, με τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα να είναι αυξημένες κατά 7% στο τέλος Μαΐου και το μέσο μισθό να είναι στα 1.184,35 ευρώ. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ καταγράφεται σημαντική αύξηση των εργαζομένων με μισθωτή εξαρτημένη εργασία, κατά 405.032 εργαζόμενους, και μια σημαντική αύξηση των μέσων μηνιαίων αποδοχών, κατά 14% από το το 2019 έως το Μάιο του 2023.Σύμφωνα με τα αντλούμενα στοιχεία από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», η αγορά εργασίας παρουσιάζει ενθαρρυντική ανάκαμψη, τόσο ως προς τον αριθμό εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας, όσο και ως προς τις καταβαλλόμενες μέσες μηνιαίες μεικτές αποδοχές, ακόμα και σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Ημ/νία Αρ. Εργαζόμενων αύξηση % ανά έτος αύξηση % από 2019 Σύνολο μεικτών αποδοχών / αρ. εργαζόμενων Αναγωγή σε μηνιαίες αποδοχές ετήσιας βάσης (*14/12) αύξηση % ανά έτος αύξηση % από 2019
31/5/2019 2.174.190 1.043,46  1.217,37 
31/5/2020 2.046.162 -6% -6% 1.071,83  1.250,47  3% 3%
31/5/2021 2.274.989 11% 5% 1.054,30  1.230,02  -2% 1%
31/5/2022 2.446.514 8% 13% 1.104,69  1.288,81  5% 6%
31/5/2023 2.579.222 5% 19% 1.184,35  1.381,74  7% 14%

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά παρατηρείται σήμερα, σε σχέση ακόμα και με τα προ πανδημίας επίπεδα, αφενός μια σημαντική αύξηση των εργαζομένων με μισθωτή εξαρτημένη εργασία, κατά 405.032 εργαζόμενους, και αφετέρου μια σημαντική αύξηση των μέσων μηνιαίων αποδοχών, κατά ποσοστό 14%.

 

ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΓΑΝΗ