Φορολογικές δηλώσεις 2024: Διευρύνεται το μέτρο της αυτόματης υποβολής, τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Στο μέτρο της αυτόματης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων πρόκειται να ενταχθούν και άλλες κατηγορίες εισοδήματος, σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Φορολογικές δηλώσεις

Στις 2 Ιουλίου, η ΑΑΔΕ θα ενεργοποιήσει την αυτόματη υποβολή για προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις σε 1,3 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους, εφόσον δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές.

Από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν το ενημερωτικό αρχείο προεκκαθάρισης μέσω του myAADEapp. Η προθεσμία για την αρχική δήλωση λήγει την 1η Ιουλίου, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 26 Ιουλίου χωρίς κυρώσεις.

Όπως ορίζει η απόφαση «σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος, το Τέλος Επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων, μπορούν να προσδιορισθούν με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο προσδιορισμός πραγματοποιείται και με βάση προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία αυτά δήλωση, που έχει κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο».

Όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη της φορολογικής διοίκησης, με δεδομένο ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν επιβαρύνονται με Τέλος Επιτηδεύματος, η αναφορά της απόφασης σχετίζεται με το γεγονός ότι αυτή δεν αφορά μόνο τη φετινή διαδικασία. Σταδιακά θα εντάσσονται στο μέτρο της αυτόματης υποβολής φορολογικών δηλώσεων και άλλες κατηγορίες εισοδήματος.

Τη σταδιακή διεύρυνση του μέτρου διευκολύνουν απόλυτα οι ψηφιακές λειτουργίες της ΑΑΔΕ, μέσα από τις οποίες διαμορφώνεται πλέον «καθαρή» εικόνα για όλα τα φορολογικά δεδομένα (έσοδα, δαπάνες κ. αλ.) των ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών. Για φέτος πάντως, η αυτόματη υποβολή αφορά μόνο φορολογούμενους με εισοδήματα αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Η ΑΑΔΕ συλλέγει στοιχεία για τους τόκους των καταθέσεων, φόρους που έχουν παρακρατηθεί, για κατοικίες και οχήματα, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, δαπάνες αποπληρωμής δανείων και πιστωτικών καρτών, αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα, καταναλωτικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και για τις συναλλαγές με τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που χτίζουν το αφορολόγητο και μειώνουν το φόρο.

Τις επόμενες μέρες 1,3 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι θα λάβουν από τη φορολογική αρχή μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ή στην εφαρμογή myAADEapp, με το οποίο θα ενημερώνονται αναλυτικά για τα βήματα στις αυτοματοποιημένες δηλώσεις.

Στα μηνύματα θα τονίζεται η υποχρέωση του φορολογούμενου να ελέγξει την ορθότητα των προ συμπληρωμένων στοιχείων μέχρι την 1η Ιουλίου διαφορετικά η φορολογική διοίκηση θα θεωρεί τη φορολογική δήλωση οριστικοποιημένη. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 26 Ιουλίου που είναι η καταληκτική προθεσμία.

Όπως προκύπτει από την απόφαση Πιτσιλή:

 • Η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της.
 • Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.
 • Η προσυμπληρωμένη δήλωση κοινοποιείται ψηφιακά, με την ανάρτηση αυτής στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.
 • Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία.
 • Ο φορολογούμενος δύναται επίσης να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως την 1η Ιουλίου ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.
 • Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει νωρίτερα δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της δήλωση και η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα στις 2 Ιουλίου.
 • Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε. Για τον καθορισμό της φορολογικής οφειλής εκδίδεται οίκοθεν πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.
 • Σε περίπτωση οριστικοποίησης προσυμπληρωμένης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, για τον οίκοθεν προσδιορισμό του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.
 • Ο φόρος που προσδιορίζεται, καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για το οικείο φορολογικό έτος. Φέτος οι δόσεις εκτείνονται από το τέλος Ιουλίου έως το τέλος Φεβρουαρίου 2025.
 • Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ.
 • Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου μικρότερο 5 ευρώ.
 • Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, δύναται να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης αυτής, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.

 

Προσοχή στα λάθη

Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι για τους οποίους η ΑΑΔΕ έχει προσυμπληρώσει και προεκκαθαρίσει τις φορολογικές τους δηλώσεις δεν πρέπει να βιαστούν και να υποβάλουν άμεσα τις δηλώσεις τους, διότι μπορεί τα δηλωθέντα εισοδήματά τους να είναι χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια της εφορίας και να μην το γνωρίζουν.

Για τον λόγο λοιπόν αυτό θα πρέπει πρώτα να ελέγξουν εάν προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο του δηλωθέντος και εφόσον αυτό ισχύει να κοιτάξουν να το καλύψουν, δηλώνοντας ίσως κάποιο ποσό ανάλωσης κεφαλαίου προερχόμενου από εισοδήματα παρελθόντων ετών.

Πάντως, η άμεση υποβολή και έκδοση των εκκαθαριστικών ενέχει και αρκετά οφέλη για όσους μισθωτούς ή συνταξιούχους οι δηλώσεις τους έχουν προσυμπληρωθεί και υποβληθεί από την ΑΑΔΕ, ειδικά εάν το εκκαθαριστικό τους είναι πιστωτικό, γεγονός που σημαίνει ότι θα δικαιούνται να λάβουν άμεσα επιστροφή φόρου, ή θα δικαιούνται άμεσο συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με εκκρεμείς τρέχουσες φορολογικές οφειλές τους.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας

Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ 1080/2024 με τις λεπτομέρειες για την οίκοθεν έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την οίκοθεν έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 5104/2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την προσυμπλήρωση και κοινοποίηση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, την άσκηση της δυνατότητας του φορολογούμενου να αντιταχθεί στην προσυμπληρωμένη δήλωση, την οριστικοποίηση της προσυμπληρωμένης δήλωσης και τον οίκοθεν προσδιορισμό του φόρου, την καταβολή του φόρου και, την διόρθωση της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αφορά τα φυσικά πρόσωπα.

Το κείμενο της απόφασης:

«Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων υπόχρεων σε δήλωση των εισοδημάτων τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 67 ΚΦΕ, μπορούν να προσδιορισθούν με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο προσδιορισμός πραγματοποιείται και με βάση προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία αυτά δήλωση, που έχει κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο. Για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης που προσυμπληρώνεται από τη Φορολογική Διοίκηση, ισχύουν τα οριζόμενα με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 67 ΚΦΕ για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εκάστου φορολογικού έτους.

Άρθρο 2
Προσυμπλήρωση και κοινοποίηση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

 1. Η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της. Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 67 ΚΦΕ, η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.
 2. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί ψηφιακά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 ΚΦΔ, την προσυμπληρωμένη δήλωση, με την ανάρτηση αυτής στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Άρθρο 3
Δυνατότητα του φορολογούμενου να αντιταχθεί στην προσυμπληρωμένη δήλωση

 1. Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 ΚΦΕ, εντός των προθεσμιών της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
 2. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 ΚΦΕ, εντός των προθεσμιών της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.

Άρθρο 4
Οριστικοποίηση προσυμπληρωμένης δήλωσης και οίκοθεν προσδιορισμός του φόρου

 1. Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της δήλωση, άμεσα μετά την παρέλευση των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 67 ΚΦΕ.
 2. Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε. Για τον καθορισμό της φορολογικής οφειλής εκδίδεται οίκοθεν πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 67 ΚΦΕ, η οποία κοινοποιείται στον φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΚΦΔ.
 3. Για τον τύπο και το περιεχόμενο της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση ισχύουν τα οριζόμενα για τον τύπο και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων του οικείου φορολογικού έτους.
 4. Σε περίπτωση οριστικοποίησης προσυμπληρωμένης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, για τον οίκοθεν προσδιορισμό του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.

Άρθρο 5
Καταβολή του φόρου

 1. Ο φόρος που προσδιορίζεται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4, καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για το οικείο φορολογικό έτος.
 2. Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ (παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006).
 3. Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου μικρότερο των πέντε (5) ευρώ (παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006).

Άρθρο 6
Διόρθωση της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης

 1. Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, δύναται να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης αυτής, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 36 ΚΦΔ και τα οριζόμενα στο άρθρο 23 ΚΦΔ. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.
 2. Σε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος μετά την έκδοση οίκοθεν πράξης προσδιορισμού φόρου, δύναται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 ΚΦΔ, επέχει θέση εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης εφόσον υποβληθεί εντός της παραταθείσας προθεσμίας.