Φτώχεια για το 35% των πολιτών μας – Ανησυχητικά στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ στη Δυτική Ελλάδα

Η Περιφέρεια βελτίωσε σε μικρό ποσοστό τη θέση της σε σχέση με το 2022, αλλά η αύξηση του ΑΕΠ και η μείωση της ανεργίας δεν αρκούν

Φτώχεια

Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι εκτεθειμένο το 35,2% του πληθυσμού της Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας 17 ετών και κάτω παραμένοντας σταθερός σε σχέση με το 2022.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βελτίωσε σε μικρό ποσοστό τη θέση της σε σχέση με το 2022, καθώς πέρασε από την πρώτη στη δεύτερη θέση μετά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ωστόσο αυτή η «πρόοδος» δεν αποτελεί λόγο αισιοδοξίας, καθώς τα στοιχεία για την αύξηση του ΑΕΠ δείχνουν δυσαρμονία.

Τονίζεται πως οι πληθυσμιακές ομάδες που κατά τεκμήριο είναι φτωχές, όπως άστεγοι, παράνομοι οικονομικοί μετανάστες, Ρομά που μετακινούνται και αλλάζουν τόπο διαμονής κ.λπ., υποαντιπροσωπεύονται στην έρευνα, που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι χειρότερη!

Φτώχεια

Γιώργος Παππάς

Σχολιάζοντας τα στοιχεία αυτά στην «Πελοπόννησο» ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Γιώργος Παππάς, τόνισε ότι τα ευρήματα της ΕΛΣΤΑΤ για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στη Δυτική Ελλάδα προκαλούν έντονο προβληματισμό, διότι βρισκόμαστε δέκα μονάδες πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Ουσιαστικά το ένα τρίτο των συμπολιτών μας κινείται στο φάσμα της υλικής στέρησης και της περιθωριοποίησης, κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά, για να μη διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή και οδηγηθούμε εκ νέου σε καταστάσεις κοινωνικής έκρηξης.

Αποδεικνύεται πως ο θετικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ και η μείωση της ανεργίας είναι μεν θετικές εξελίξεις, αλλά όχι επαρκείς για τον περιορισμό της φτώχειας, ειδικά σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων, διότι κινδυνεύουμε να εγκλωβιστούμε σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο φθηνής εργασίας (cheap labour), μειωμένης ανταγωνιστικότητας και καθηλωμένου κατά κεφαλήν εισοδήματος σε χαμηλά επίπεδα. Είναι αναγκαία η διαμόρφωση φιλοεπενδυτικού προφίλ με κριτήριο τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και η αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της Δυτικής Ελλάδας σε τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση, σημειώνει ο κ. Παππάς.

Φτώχεια

Γιώργος Βαγενάς

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, ΝΔ Ελλάδας Γιώργος Βαγενάς, πρόσθεσε από την πλευρά του ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνεται ότι η Δυτική Ελλάδα μαζί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν μεγάλο ποσοστό φτώχειας και χαμηλών εισοδημάτων.

Η μια εξήγηση είναι ότι φθίνει συνεχώς ο πρωτογενής τομέας παραγωγής και αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα στο ελαιόλαδο που αποτελεί σήμα κατατεθέν της περιοχής της Πελοποννήσου σε γεωγραφικούς όρους.

Η άλλη εξήγηση είναι πως η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος πάσχουν από έλλειψη μεταποιητικών επιχειρήσεων και δευτερογενή τομέα παραγωγής. Αρα, μόνο με παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία, καθώς ο τουρισμός στην περιοχή μας είναι μικρής διάρκειας και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες παραγωγής εισοδήματος και θέσεων εργασίας όλο τον χρόνο. Αρα, αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι το παραγωγικό μας μοντέλο πρέπει να αλλάξει τώρα, γιατί επιτείνει την φτώχεια και τα προβλήματα.