Γιατί να σπουδάσω γεωλόγος και πού μπορώ να εργαστώ;

Ο Πέτρος Πετρούνιας είναι διδάκτωρ Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι σπουδές στο Τμήμα Γεωλογίας αποτελούν ένα εντυπωσιακό κράμα Θετικών Επιστημών. Στη χώρα μας λειτουργούν τρία, που η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή μόνο μέσω του 2ου πεδίου.

Γιατί είναι χρήσιμη η γεωλογία στη σύγχρονη κοινωνία;

Βρίσκεται στην κορυφή των «πράσινων επαγγελμάτων». Η επιστήμη παραμένει στη βάση της η ίδια με την κλασική γεωλογία, αλλά προκύπτουν διαρκώς νέες εξειδικεύσεις για την κάλυψη σύγχρονων αναγκών, που έχουν να κάνουν κυρίως με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Προστασία του Περιβάλλοντος, όπου αποτελούν θέματα τα οποία μας απασχολούν όλο και περισσότερο και θα μας απασχολήσουν σημαντικά στο εγγύς μέλλον. Δεν γίνεται να αναφερόμαστε σε Βιώσιμη Ανάπτυξη και να μη συμπεριλάβουμε την γεωλογία ως κύριο πυλώνα της. Ουσιαστικά, είναι παντού γύρω μας και το να κατανοούμε πως λειτουργεί ο πλανήτης βοηθά να προστατέψουμε την ανθρώπινη ζωή και τον ίδιο τον πλανήτη.

Τα πάντα γύρω μας αποτελούνται από ορυκτές πρώτες ύλες, που κάποιος γεωλόγος εντόπισε κρυστάλλους ή σπάνιες γαίες για να χρησιμοποιούμε σήμερα στα σύγχρονα κινητά μας τηλέφωνα, στους υπολογιστές κ.τλ. και να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη. Πρέπει να υπάρχει πάντα ένας γεωλόγος ώστε να τις εντοπίσει και να τις χρησιμοποιήσει κατάλληλα.

Επίσης, στο πλαίσιο της Πράσινης Μετάβασης οδηγούμαστε όλο και περισσότερο στην ηλεκτροκίνηση, οπότε η αναζήτηση ορυκτών πρώτων υλών θα είναι όλο και περισσότερο επιτακτική, τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερα σημαντικός, όμως, είναι και στην έρευνα της καταλληλότητας θέσεων που σχετίζονται με τις νέες μορφές ενέργειας (π.χ. εγκατάστασης ανεμογεννητριών, αποθήκευσης υδρογόνου κ.ά.), ώστε να αποφευχθούν περιβαλλοντικές ή άλλες καταστροφές σχετιζόμενες με φυσικούς κινδύνους.

Το μεγάλο ερώτημα για τους υποψήφιους είναι: Υπάρχει επαγγελματική απασχόληση;

Σε μελέτη του Department of Labor εντοπίζεται ότι η απασχόληση των γεωεπιστημόνων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5%, έως το 2031, ταχύτερα από τον μέσο όρο για όλα τα επαγγέλματα. Η ανάγκη για Ενέργεια, Προστασία Περιβάλλοντος και υπεύθυνη Διαχείριση της Γης και των Πόρων προβλέπεται να προωθήσει τη ζήτηση για γεωεπιστήμονες, στο μέλλον. Οπότε, αν κάποιος αγαπήσει αυτή την επιστήμη και ασχοληθεί ώστε να την εξελίξει μέσα από τον ίδιο τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρει μια καλή και σταθερή απασχόληση τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό.

Σε ποια επιστημονικά πεδία μπορεί να ασχοληθεί ένας γεωλόγος;

Το εντυπωσιακό με την επιστήμη είναι ακριβώς ότι δίνει πιθανότατα τις περισσότερες επιλογές εξειδίκευσης, από όλες τις θετικές, τουλάχιστον, καθώς κι άλλες πολλές του μηχανογραφικού. Ενας γεωλόγος μπορεί να εξειδικευθεί και να εργαστεί ως: ηφαιστειολόγος, σεισμολόγος, ωκεανογράφος, γεωλόγος πετρελαίων
Μετεωρολόγος, παλαιοντολόγος, οικονομικός γεωλόγος, τεχνικός γεωλόγος, γεωλόγος περιβάλλοντος, γεωχημικός, γεωφυσικός, υδρογεωλόγος, ορυκτολόγος, ιζηματολόγος, πετρολόγος, γεωχρονολόγος, γεωμορφολόγος.

Το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών καλύπτει όλο το παραπάνω εύρος εξειδικεύσεων με ιδιαίτερα καταρτισμένο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό για την εξέλιξη των επόμενων γεωλόγων. Οι νέοι υποψήφιοι θα ασκηθούν σε σημαντικό βαθμό σε εξωτερικούς χώρους όπως γεωπάρκα, ηφαίστεια, νησιά, θαλάσσιες μελέτες κ.λπ., ενώ θα χρησιμοποιήσουν εξοπλισμό ιδιαίτερα εξειδικευμένο στις σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Που βρίσκουν τελικά εργασία πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος Γεωλογίας;

Βασιζόμενος σε κάποια στατιστικά δεδομένα, όπου μελέτησε το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών για την απασχόληση των αποφοίτων του, εντοπίστηκε να ασκούν το επάγγελμα κυρίως:
Σε εταιρείες Τεχνικές και Κατασκευαστικές

Σε εταιρείες Εξερεύνησης-Εκμετάλλευσης Ορυκτών Πόρων

Σε εταιρείες Πετρελαϊκές

Στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων

Σε υπουργεία, περιφέρειες, δήμους, αποκεντρωμένες διοικήσεις

Σε φορείς και ινστιτούτα του δημόσιου τομέα

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες (μελετητές και εργολήπτες)

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διδάσκοντας μεγάλο φάσμα θετικών μαθημάτων, με ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό προσλήψεων τα τελευταία 4 έτη. Σημαντικό ποσοστό ακολουθεί Ακαδημαϊκή πορεία σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Τμήματα Γεωλογίας προσφέρουν προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, κάτι που αυξάνει σημαντικά την ουσιαστική εξειδίκευση κι επομένως την ασφαλή αποκατάσταση.