Γιατί πρέπει να παλέψουμε οι γυναίκες της Ευρώπης

Η Άννα Μαρία Ρογδάκη είναι (εξ Αχαΐας ορμώμενη) υποψήφια ευρωβουλευτής ΝΔ

Η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σημαντικό μοχλό όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης
γενικότερα.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα συνεπάγεται πολλαπλασιασμό του πλούτου με την αξιοποίηση ενός πολλά υποσχόμενου δυναμικού που μένει ανενεργό παρά το γεγονός ότι διαθέτει ειδική ποιότητα, δυναμική
και δεξιότητες καθώς οι γυναικείες επιχειρήσεις αποδεικνύονται με βάση τις μελέτες πιο παραγωγικές, καινοτόμες και ταχέως αναπτυσσόμενες.

Ωστόσο και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και ιδίως των γυναικείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχει καταστεί δυνατόν ακόμη να ανατραπεί το απογοητευτικό δεδομένο της υστέρησης, με τα ποσοστά να εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Παρόλο που στην Ευρώπη ζουν περισσότερες γυναίκες από άνδρες, οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα τρίτο των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ.

Τα αίτια αυτής της ανισορροπίας είναι πολλά και πολυπαραγοντικά. Το θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο κάθε χώρας, η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι έμφυλες διακρίσεις, η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση, είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την επιχειρηματική δραστηριοποίηση των γυναικών και οδηγούν σε υποεκπροσώπηση σε ό,τι αφορά τη δημιουργία και διοίκηση επιχειρήσεων από γυναίκες όλων των
ηλικιών σε επίπεδο Ευρώπης και φυσικά και στη χώρα μας όπου το ποσοστό διείσδυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας ανέρχεται σε
25,9%.

Για να ανατραπεί αυτή η ανισορροπία απαιτούνται πολιτικές ενδυνάμωσης της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Γιατί πρέπει να παλέψουμε οι γυναίκες επιχειρηματίες αλλά και οι γυναίκες που φιλοδοξούν να γίνουν επιχειρηματίες και ζουν στην Ευρώπη;

– Για υποστηρικτικές πολιτικές και προγράμματα (επιχορηγήσεις, δάνεια με ευνοϊκούς όρους, κατάρτιση κ.λπ.)

-Για άρση των διακρίσεων και των στερεοτύπων που δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται και να επηρεάζουν τους επενδυτές.

-Για ισότιμη πρόσβαση στη χρηματοδότηση με ενθάρρυνση επενδύσεων
σε έργα που διοικούνται από γυναίκες.

-Για δικτύωση που θα παρέχει καθοδήγηση και πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες εκπαίδευσης.

-Για εκπαίδευση της κοινωνίας στην αποδοχή της γυναικείας
επιχειρηματικότητας.

-Για προώθηση της ποικιλομορφίας στις επιχειρήσεις:

-Για την υποστήριξη, με συγκεκριμένα κίνητρα, της γυναικείας νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων, πέρα από κρίσιμη παράμετρος για την ανάπτυξη της οικονομίας είναι και ζήτημα δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών.
Είναι η ώρα να κάνουμε ένα βήμα πέρα από τα στερεότυπα και να οικοδομήσουμε μια νέα εποχή για τις γυναίκες στη χώρα μας και στην Ευρώπη.

Εμείς οι γυναίκες επιχειρηματίες, ξέρουμε ότι με τη σωστή υποστήριξη και τις κατάλληλες πολιτικές, οι γυναίκες μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τη δυναμική τους στον επιχειρηματικό χώρο και να κάνουν το μεγάλο
άλμα. Θα παλέψουμε για αυτό και θα τα καταφέρουμε.