Ηλεκρικό ρεύμα: Οι προτάσεις των προμηθευτών για τα τιμολόγια και τη ρήτρα αναποσαρμογής

Οι προτάσεις των προμηθευτών στη διαβούλευση για τα νέα τιμολόγια ρεύματος από 1ης Οκτωβρίου

ρεύμα

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων στο πλαίσιο διαβούλευσης που διεξήγαγε η Αρχή, κατέθεσαν διευκρινίσεις για τις κατηγορίες των τιμολογίων ρεύματος που θα ισχύουν από 1ης Οκτωβρίου, παράταση της προθεσμίας γνωστοποίησης του τιμολογίου που θα ισχύσει από την ημερομηνία αυτή, αλλά και σειρά προτάσεων όπως εφαρμογή μεταβατικού τιμολογίου για όλους τους καταναλωτές, θέσπιση σταθερών τιμολογίων μικρής (τρίμηνης) διάρκειας, διατήρηση του υφιστάμενου ειδικού τιμολογίου κ.α..

Από μία εταιρεία επισημαίνεται επιπλέον βούληση της αγοράς για μη επαναφορά της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια.

Η διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων αφορά το πλαίσιο που θα εφαρμοστεί από την 1η Οκτωβρίου οπότε με τα τωρινά δεδομένα, θα λήξουν τα έκτακτα μέτρα παρέμβασης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης η ΔΕΗ εισηγείται την παράταση της προθεσμίας για την γνωστοποίηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας που θα ισχύσουν από 1ης Οκτωβρίου για τις 20 Σεπτεμβρίου, αντί για τις 31 Ιουλίου που προτείνει η ΡΑΑΕΥ.

Η ΔΕΗ επισημαίνει ότι σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να επικρατήσει σύγχυση στους καταναλωτές, καθώς η ανακοίνωση των τιμολογίων Οκτωβρίου θα προηγηθεί της γνωστοποίησης των τιμολογίων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου (που ανακοινώνονται στις 20 του εκάστοτε προηγούμενου μήνα).

Τονίζει δε ότι δεδομένου ότι “η αγορά είναι σε ανώμαλες συνθήκες και χωρίς να είναι βέβαιο ότι δεν θα παραταθούν τα μέτρα”, πιθανολογείται ότι η τήρηση της προθεσμίας της 31ης Ιουλίου παραβιάζει τη νομοθεσία για τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Η ΔΕΗ αναφέρει ακόμη ότι η ομαλή μετάβαση από τις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας στην κανονικότητα απαιτεί από τη φύση του πράγματος την εισαγωγή ρυθμίσεων που θα λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα της τρέχουσας συγκυρίας και θα διασφαλίζουν την ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό ζητά διευκρινίσεις για τις κατηγορίες των τιμολογίων που θα επιτρέπεται να προσφέρονται στους καταναλωτές από την 1η Οκτωβρίου και μετά ενώ επιπλέον, στις περιπτώσεις των κυμαινόμενων τιμολογίων ζητά να γνωστοποιηθούν ως τις 31 Ιουλίου η μεθοδολογία αναπροσαρμογής και ενδεικτικά παραδείγματα ενώ οι πραγματικές αριθμητικές τιμές των παραμέτρων αυτών να ανακοινωθούν στις 20 Σεπτεμβρίου.

Επίσης – όπως και η πλειονότητα των προμηθευτών – προτείνει να επιτραπεί η ενημέρωση των καταναλωτών για τυχόν τροποποιήσεις των συμβάσεων με προμήθειας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (και όχι αποκλειστικά με έντυπη επιστολή, καθώς και να αναγνωρίζεται η σιωπηρή συναίνεση (και όχι μόνο η ρητή) ως έγκυρος τρόπος σύναψης σύμβασης προμήθειας.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαβούλευσης, ενδεικτικά:

  • Η NRG εισηγείται την θέσπιση “τιμολογίου μετάβασης” στο οποίο θα μεταπέσουν όλες οι κατηγορίες πελατών που εντάχθηκαν στις έκτακτες ρυθμίσεις. “Η ρυθμιστική πρόβλεψη ενός βασικού τιμολογίου μετάβασης θα διευκολύνει τόσο την ίδια την διαδικασία προγνωστοποίησης της μετάβασης όσο και τους τελικούς καταναλωτές, οι οποίοι θα ενημερωθούν με πληρότητα και διαφάνεια για το τιμολόγιο στο οποίο θα ανήκουν και βάσει του οποίου θα τιμολογούνται από την 1η Οκτωβρίου”, αναφέρει η εταιρεία και προσθέτει:

“Δεδομένης αφενός της εκπεφρασμένης βούλησης του συνόλου της αγοράς για την μη επιστροφή σε κυμαινόμενα τιμολόγια τα οποία εμπεριέχουν ρήτρες αναπροσαρμογής – παρά το γεγονός ότι τελικώς όπως διαπιστώνεται τα ελληνικά δικαστήρια δικαιώνουν το σύνολο των προμηθευτών με την έκδοση σχετικών αποφάσεων επί των συλλογικών αγωγών που κατέθεσαν ενώσεις καταναλωτών κατά της χρήσης των ρητρών αναπροσαρμογής – και αφετέρου της ένταξης του συνόλου σχεδόν των πελατών χαμηλής τάσης σε κυμαινόμενα τιμολόγια με χρήση ρητρών αναπροσαρμογής, η πρόβλεψη ενός βασικού τιμολογίου μετάβασης εκ μέρους της Αρχής στο οποίο οι προμηθευτές θα εντάξουν τους υφισταμένους πελάτες αποτελεί κατά την άποψη της εταιρείας μας την πλέον εύστοχη η επιλογή, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάπτωση εκατομμυρίων πελατών από την 1η Οκτωβρίου σε νέο τιμολόγια”.

  • Η Ήρων προτείνει να επιτραπεί η διατήρηση του υφιστάμενου ειδικού τιμολογίου (είναι αυτό που ανακοινώνεται στις 20 κάθε μήνα και ισχύει τον επόμενο). “Η θέσπιση μεταβατικής περιόδου συνύπαρξης του ειδικού τιμολογίου με τα κυμαινόμενα τιμολόγια που εφαρμόζουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής και η διευκόλυνση της μετάπτωσης των καταναλωτών από τα ειδικά τιμολόγια στα τιμολόγια που εφαρμόζουν είτε ex-ante είτε ex-post τη ρήτρα αναπροσαρμογής, είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή επαναφορά των καταναλωτών στο τακτικό καθεστώς τιμολόγηση”, αναφέρει η εταιρεία.
  • Η Elpedison πρότεινε να επιτραπούν και σταθερά τιμολόγια μικρότερης διάρκειας (π.χ. τριμήνου) και όχι μόνο ετήσια.
  • Ο Σύνδεσμος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ άλλων επανέφερε το ζήτημα του “ενεργειακού τουρισμού” δηλαδή της μετακίνησης πελατών σε νέο προμηθευτή χωρίς να έχει εξοφληθεί το χρέος στον προηγούμενο.

Κατά της εφαρμογής του κυμαινόμενου τιμολογίου με προανακοίνωση της τιμής και υπέρ της θέσπισης ορίων διακύμανσης στα τιμολόγια τάχθηκε η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News

pelop Google news bing news pelop whatsapp Pelop