Και μετά, και μετά;

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης  προσέρχεται για ενεργό συμμετοχή σε μια ακόμα εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών  που έχει συστήσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με τον οποίο χαιρετίζεται. Θέμα της συζήτησης που θα ακολουθήσει είναι Η Ελλάδα Μετά. Κάτι μας λέει ότι βλέπουμε σκηνές προσεχώς από αυτό το Μετά, υπό τύπο κύκλων ιδεών, χειραψιών, προσεγγίσεων κλπ κλπ. Κάτι καινούργιο έχει γεννηθεί, σύντομα θα δούμε και πώς θα λέγεται


ΑΛΛΑ PHOTO STORIES