Πάτρα – Κακοκαιρία: Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ζημιές σε οικίες

Υπενθυμίζεται ότι, η υποβολή των αιτημάτων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση protodp@patras.gr ή με ραντεβού στα  Δημοτικά Γραφεία Δήμου Πατρέων.

Πάτρα

Η Αντιδημαρχία Υγείας & Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων ενημερώνει τους δημότες, των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων τους λήγει στις 31/12/2021 (ένα μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος).

Υπενθυμίζεται ότι, η υποβολή των αιτημάτων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση protodp@patras.gr ή με ραντεβού στα παρακάτω Δημοτικά Γραφεία Δήμου Πατρέων:

– Νότιο Διαμέρισμα τηλ.: 2610 331663
– Αρκτικό Διαμέρισμα τηλ.: 2610 432977 ή 2610 430984
– Δημοτική Ενότητα Παραλίας τηλ.: 2613 602512
– Δημοτική Ενότητα Βραχνεϊκων τηλ.: 2613 600700 ή 2613 600720
– Δημοτική Ενότητα Ρίου τηλ. : 2613 602608
από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Τα αιτήματα αυτά στη συνέχεια διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας της Αντιδημαρχίας Υγείας & Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων για την καταγραφή των ζημιών σε κύριες κατοικίες και στην οικοσκευή τους και τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την αριθμ. 33862/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ. Β΄/2019).

Επισυνάπτονται:
1. Έντυπο Αίτησης
2. Υπεύθυνες Δηλώσεις
3. Δικαιολογητικά