Πάτρα: Συνεδριάζει στις 13 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Τα 36 θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη.

Πάτρα

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 3.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, στο κτίριο Λαδόπουλου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έκδοση Ψηφίσματος για την άμεση απόσυρση σχεδίου νόμου για την απεξάρτηση (σχετικό το αριθ. 57/27-11-2023 έγγραφο και σχέδιο ψηφίσματος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ – ΟΣΟΚΕΘΕΑ)

2. Καθορισμός ως μονόδρομου της οδού Δεινοκράτους, στο τμήμα της μεταξύ της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών και της οδού Θερμοπυλών (σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμόδιος Διευθυντής).

3. Καθορισμός ως πεζόδρομου της οδού Ι. Γρυπάρη (σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμόδιος Διευθυντής).

4. Οριοθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Αγίου Ανδρέου προ της συμβολής της με την οδό Φράττι (σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμόδιος Διευθυντής).

5. Έγκριση καταβολής συνολικού ποσού αποζημίωσης, για επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους – τμήματα των οδών Καλαβρύτων και Θηβών, μεταξύ των Ο.Τ. 879Α, 876 και 1612-1612Α , μετά την υπ’ αριθμ. 141/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων και δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/132993/2679 (ΦΕΚ 462Δ/21-07-2022) απόφασης αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντιδήμαρχος)

6. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών, λόγω επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (τμήμα πεζόδρομου έμπροσθεν του Ο.Τ. 1073, τμήμα χώρου στάθμευσης και τμήμα οδού Ανδρέα Παπανδρέου) μεταξύ των Ο.Τ. 1073 και Ο.Τ. 1071 στην περιοχή «Αναθεώρηση Ζαρουχλαιίκων» του σχεδίου πόλεως Πατρών, σε ακίνητο συνιδιοκτησίας κ.κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη και Παπαδόπουλου Απόστολου (σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμόδιος Διευθυντής).

7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Επαγγελματικού Λυκείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης- Αρμ. Δ/ντής).

8. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (3ος Α.Π.Ε.) – 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ης Τροποποίησης Σύμβασης ήσσονος σημασίας και 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – 4ου/5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης- Αρμ. Δ/ντής).

9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (2ος Α.Π.Ε.) – 1η Τροποποίηση Σύμβασης ήσσονος σημασίας και 2ου Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Πειραματικού Γυμνασίου – Λυκείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης- Αρμ. Δ/ντής).

10. Έγκριση 2ου και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης – 1ου και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) 1ης Τροποποίησης Σύμβασης ήσσονος σημασίας του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας -Ανακατασκευή Κλιμάκων Ιστορικού Κέντρου Πάτρας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης- Αρμ. Δ/ντής).

11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης- Αρμ. Δ/ντής).

12. Έγκριση: α) της από 27-10-2023 Γνωμοδότησης του αρμόδιου Οργάνου Παραλαβής και Παρακολούθησης και β) της τροποποίησης ήσσονος σημασίας της αριθ. 57839/31-05-2023 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της, για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Φωτιστικών Σωμάτων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)

13. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες δικτύων ΟΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1- Άνω Πόλη)» αναδόχου ΟΤΕ Α.Ε.-COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης- Αρμ. Δ/ντής).

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαγραμμίσεις οδών της πόλης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

16. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης- Αρμ. Δ/ντής).

17. Έγκριση: α) της από 16-11-2023 Γνωμοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, β) της Μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 12011/14-2-2023 (23SYMV012126964) σύμβασης για το Τμήμα 4 (προμήθεια διπλοκάμπινου ημιφορτηγού 4Χ4) της αριθ. 14/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022», με συνολικό ποσό ανάθεσης 82.063,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με τον οικονομικό φορέα «ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», κατά 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι την 8-2-2024, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

18. Έγκριση: α) της από 16-11-2023 Γνωμοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, β) της Μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 12012/14-2-2023 (23SYMV012127478) σύμβασης για το Τμήμα 5 (Προμήθεια υδροφόρας- καταβρεκτήρα) της αριθ. 14/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022», με συνολικό ποσό ανάθεσης 181.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με τον οικονομικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», κατά 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι την 8-2-2024, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

19. Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων με 4 νέα απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας 16 κυβικών που αγοράστηκαν από το ελεύθερο εμπόριο για το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

20. Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε ένα (1) νέο αυτοκίνητο όχημα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων – τύπου ΒΑΝ, που αγοράστηκε από το ελεύθερο εμπόριο για τον Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

21. Έγκριση της αριθ. 89/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση των Οικονομικών της Καταστάσεων, οικον. έτους 2022 (εισηγήτρια: Ήρα- Ειρ. Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.)

22. Έγκριση της αριθ. 88/2023 Απόφασης του Δ.Σ ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» που αφορά στην έγκριση του Ισολογισμού και του Απολογισμού του έτους 2022 (εισηγήτρια: Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου – Πρόεδρος Δ.Σ.)

23. Έγκριση της αριθ. 70/2023 Απόφασης του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών που αφορά στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού του, της Στοχοθεσίας και του Σχεδίου Δράσης του για το έτος 2024 (εισηγητής: Κ. Πελετίδης- Πρόεδρος Δ.Σ του Δημοτικού Βρεφοκομείου – Δήμαρχος Πατρέων).

24. Έγκριση του Συμφωνητικού Τροποποίησης Μίσθωσης (ως προς την παράταση της διάρκειας και το μίσθωμα), ακινήτου του Κληροδοτήματος «Γεωργίου Π. Οικονομόπουλου» στην οδό Αγίου Νικολάου αρ. 20 στην Πάτρα (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

25. Έγκριση προικοδότησης άπορων κοριτσιών της περιοχής Πατρών Κληροδοτήματος Ι. Μεϊντάνη (εισηγητής: Κ. Πελετίδης- Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής).

26. Έγκριση Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Πρόεδρος Δ.Σ.).

27. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου-διαχειριστή του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού κέντρου Πάτρας – Αστική ανάπλαση Περιοχής Γούβας» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

28. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου-διαχειριστή του έργου: «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για την επικαιροποίηση της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων, με κωδικό ΟΠΣ 5200781, στο Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

29. Διαγραφή οφειλής (ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

30. Διαγραφή οφειλής (Κ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- Ε. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

31. Διαγραφή οφειλής (Α. ΜΕΛΙΓΚΩΝΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

32. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

33. Διαγραφή οφειλής (Δ. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

34. Διαγραφή οφειλής (Φ. ΣΚΟΥΡΤΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

35. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

36. Διαγραφή οφειλής (Α. ΤΣΙΡΩΝΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).