Πάτρα: Συνεδριάζει στις 4 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Πάτρα Φωτογραφία αρχείου

Συνεδριάζει, σε δια ζώσης συνεδρίαση τη Δευτέρα 4η Μαρτίου και ώρα 15.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πατρέων, έτους 2024 (σχετική η αριθ. 122/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητές: αρμόδιοι Αντ/ρχοι και Δ/ντές).

2. Καθορισμός συντελεστών έτους 2024 για: α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δηµοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) Τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (σχετική η αριθ. 123/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντές α.α.).

3. Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων και Διαφημίσεων έτους 2024 (σχετική η αριθ. 124/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

4. Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού παραχώρησης της χρήσης και λειτουργίας του Ανοιχτού Θεάτρου με κερκίδες στην περιοχή της Μαρίνας (Θεατράκι Μαρίνας) (σχετική η αριθ. 93/2024 απόφαση της Δ.Ε.) (εισηγήτρια: Ειρ. Γκέστα- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

5. Οριοθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ, επί της οδού Μπενιζέλου Ρούφου αρ. 11 (σχετική η αριθ. 96/2024 απόφαση της Δ.Ε.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

6. Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ)/ Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Βραχνεϊκων, Δήμου Πατρέων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος).

7. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της επιστημονικής υπηρεσίας «Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος κτιριακών υποδομών Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

8. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 13ου Γενικού Λυκείου- 9ου Γυμνασίου- 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Πατρών» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

9. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Γενικού Λυκείου- 4ου/ 5ου Γυμνασίου Πατρών» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

10. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακαίνιση- Ασφαλτόστρωση -πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (από Διγενή Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

11. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή – επισκευή παιδικών χαρών», αναδόχου «Παππά Παναγ. Παύλου» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

12. Συγκρότηση Επιτροπής Καθαριότητας για την εξέταση ενστάσεων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

13. Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) του κ. Πλέγα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, στον οικογενειακό τάφο με αρχικό δικαιούχο την πρώτη ξαδέρφη του κ. Σαλάγα Βασιλική του Ηλία (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

14. Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) του κ. Δρίλλη Εμμανουήλ του Αγγέλου, στον οικογενειακό τάφο με αρχικό δικαιούχο τον αδελφό του κ. Δρίλλη Βασίλειο του Αγγέλου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

15. Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) του κ. Πολυδωρόπουλου Νικόλαου του Παναγιώτη, στον οικογενειακό τάφο με Νο 3637, στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών, της μητέρας του κας Ζαφειρίου Ευαγγελίας του Δημητρίου (κόρη του αρχικού δικαιούχου) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

16. Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε τρία νέα απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας, 8 κυβικών που αγοράστηκαν από το ελεύθερο εμπόριο, για το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

17. Έγκριση διατήρησης των δύο λογαριασμών ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Πατρέων στην Alpha Bank, για την κατάθεση ποσών, σχετικά με πληρωμές τελών κυκλοφορίας οχημάτων, διόδια, ΚΤΕΟ κλπ και έκδοση κωδικών e- banking στους υπεύθυνους κίνησης των λογαριασμών (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

18. Καθορισμός κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2024 ως δεκτικού στην έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

19. Αποδοχή και έγκριση απόδοσης σε Σχολικές Επιτροπές του ποσού των 579.856,45€, υπόλοιπου κατανομής ΚΑΠ 2023, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων τους (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).

20. Αποδοχή και έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 555.914,87€ στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους – Α΄ Κατανομή (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).

21. Αντικατάσταση, λόγω παραίτησης, μέλους Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).

22. Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

23. Συγκρότηση επιτροπών: 1) παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών, 2) παραλαβής υπηρεσιών, 3) αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά την εκτέλεση των συμβάσεων της Δ/νσης Αυτεπιστασίας, για το έτος 2024 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

24. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών, για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, κατεψυγμένων ψαριών- λαχανικών και ελαιολάδου, προς κάλυψη των αναγκών για τη συνέχιση λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

25. Σύναψη χρησιδανείου με την Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Πελοποννήσου για την παραχώρηση στο Δήμο Πατρέων μαρμάρινης προτομής του ποιητή μας Κωστή Παλαμά (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

26. Έγκριση της αριθ. 9/2024 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, η οποία αφορά στην Α ́ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας του, οικον. έτους 2024 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

27. Έγκριση της αριθ. 20/2024 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2024 (εισηγήτρια: Λ. Καραθανασοπούλου- Πρόεδρος Δ.Σ.).

28. Έγκριση της αριθ. 22/2024 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στον καθορισμό ποσού αποζημίωσης Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (εισηγήτρια: Λ. Καραθανασοπούλου- Πρόεδρος Δ.Σ.).

29. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας, σύμφωνα με την αριθ. 40/2024 απόφαση του Δ.Σ. της (εισηγήτρια: Η.- Ειρ. Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.).

30. Έγκριση της αριθ. 42/2024 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας της, οικον. έτους 2024 (εισηγήτρια: Η.- Ειρ. Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.).

31. Έγκριση της αριθ. 20/2024 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», η οποία αφορά στην 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2024 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

32. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων, με τον αναπληρωτή του στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Αχαΐας «Καλλίπολις».