Έρευνα: Πόσο βοηθούν τα αθλητικά γεγονότα τις τοπικές κοινωνίες – Δεν θησαυρίζουμε, αλλά κερδίζουμε πολλά

Οι αθλητικές διοργανώσεις μικρής κλίμακας και ο αντίκτυπος τους στις τοπικές κοινωνίες ήταν το θέμα διπλωματικής εργασίας για το ΕΑΠ της συναδέλφου Αφροδίτης Τσικριτζή, που μελέτησε την περίπτωση του Δήμου Πατρέων.

Έρευνα: Πόσο βοηθούν τα αθλητικά γεγονότα τις τοπικές κοινωνίες - Δεν θησαυρίζουμε, αλλά κερδίζουμε πολλά

Πολιτικοί-κοινωνικοί εταίροι, διοίκηση, Μέσα Ενημέρωσης, τάσσονται αναφανδόν υπέρ των αθλητικών διοργανώσεων. Τι λέει όμως η κοινωνία γι’ αυτές; Ποια οφέλη έχει δει και ποιες ενδεχόμενες παρενέργειες; Πολύτιμο φως στο ερώτημα ρίχνει μια συνάδελφος, αλλά όχι με την επαγγελματική της ιδιότητα. Πρόκειται για τη δημοσιογράφο Αφροδίτη Τσικριτζή, επί σειρά ετών συνεργάτη μας στην «Πελοπόννησο», που σήμερα εργάζεται στην Περιφέρεια. Παράλληλα με τα επαγγελματικά της καθήκοντα, τρέχει μια ενδιαφέρουσα και αποδοτική διαδρομή στην ανώτατη εκπαίδευση: Τον Φεβρουάριο, και υπό την επίβλεψη της επ. καθηγήτριας ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Γεωργίας Υφαντίδου, ολοκλήρωσε τη διπλωματική της εργασία στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, στο τομέα της Διοίκησης Αθλητισμού, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η εργασία είχε σαν σκοπό να διερευνήσει τις αντιλήψεις των κατοίκων της Πάτρας αναφορικά με τον αντίκτυπο που έχουν τα αθλητικά γεγονότα μικρής κλίμακας στην τοπική κοινωνία.

Για τους σκοπούς αυτούς, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 242 άτομα που απάντησαν ηλεκτρονικά σε δομημένο ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Πατρινοί είναι γενικά θετικά διακείμενοι απέναντι σε αθλητικά γεγονότα. Αναγνωρίζουν ότι τους παρέχουν ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας, ενώ τους βοηθούν να υιοθετήσουν πιο υγιεινό / αθλητικό τρόπο ζωής. Αξιολογούν θετικά τις κοινωνικές επιπτώσεις και δεν διαπιστώνουν περιβαλλοντική επιβάρυνση. Σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις ωστόσο, παρότι δεν είναι εμφανείς, οι κάτοικοι πιστεύουν ότι η πόλη ωφελείται συνολικά και κερδίζει σε προβολή και αναγνωσιμότητα.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η τοπική κοινωνία αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, ενισχύει την αυτοπεποίθηση, αποτελεί τρόπο ψυχαγωγίας και συντελεί στη διαμόρφωση κατάλληλων συνηθειών για πιο υγιεινή και αθλητική ζωή.

Παράλληλα η δυνατότητα που δίνεται για γνωριμία με νέους ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα καλλιεργεί συνθήκες αυτοδιάθεσης και αυτο-επιβεβαίωσης που εν τέλει εντείνουν την ενεργό δραστηριότητα.

Στα αθλητικά γεγονότα μικρής κλίμακας μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι κάθε ηλικίας που αναζητούν να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και να διασκεδάσουν ως αθλούμενοι.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν παντρεμένοι, κάτι που καταδεικνύει ότι τα αθλητικά γεγονότα μπορούν να ακολουθήσουν τον κύκλο ζωής των συμμετεχόντων, ακόμη και όσων έχουν δημιουργήσει οικογένεια, χωρίς η παρουσία παιδιών να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα.

>Οι κάτοικοι της πόλης εμφανίζονται θετικοί απέναντι σε αθλητικές διοργανώσεις, ανεξάρτητα αν μέχρι σήμερα είχαν εμπειρία συμμετοχής ή όχι.
>Ακόμη και όσοι δεν συμμετείχαν, που είναι περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες, θέλουν να γίνουν και άλλες διοργανώσεις στην πόλη τους, δηλώνοντας επιθυμία συμμετοχής.

>Υψηλά ποσοστά θετικών απαντήσεων καταγράφονται στους κατόχους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν και γενικά το μορφωτικό επίπεδο δεν φαίνεται να έχει διαφορετική επίδραση στη βούληση συμμετοχής σε αθλητικά γεγονότα.

>Υπάρχει ένα πλήθος αθλητικών γεγονότων που προσελκύει το κοινό είτε από την πλευρά του εμπλεκόμενου (αθλητή, εθελοντή, χορηγού, οργανωτή), είτε από την πλευρά του θεατή.

>Οι ερωτηθέντες διαπιστώνουν ότι σε ένα βαθμό βελτιώνονται οι υποδομές, η πόλη κερδίζει σε προβολή, αυξάνονται οι ευκαιρίες ψυχαγωγίας για τους κατοίκους, ενισχύεται ο εθελοντισμός, καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας μεταξύ κατοίκων και τοπικών αρχών.

>Η εικόνα που υπάρχει για τα αθλητικά γεγονότα είναι ότι πρόκειται για ασφαλείς διοργανώσεις στη διάρκεια των οποίων δεν εκδηλώνονται κρουσμάτων βίας και παραβατικές συμπεριφορές, η ζωή των κατοίκων μπορεί να διαταράσσεται σε ανεκτά όμως επίπεδα από τον συνωστισμό που παρατηρείται, το περιβάλλον δεν επιβαρύνεται και δεν παρατηρούνται σοβαρές δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα, όπως συνήθως συμβαίνει με μεγάλες διοργανώσεις.

>Οι παραπάνω εκτιμήσεις έρχονται σε αντίθεση με ανάλογη έρευνα που εκπόνησε ο Τουντόπουλος (2020), με τίτλο «Τα αθλητικά γεγονότα ως εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης της Πάτρας», στην οποία οι ερωτώμενοι απαντούν έχοντας κατά νου μεγάλες διοργανώσεις που προσελκύουν σημαντικό αριθμό τουριστών. Σε τέτοιες περιπτώσεις εκτιμούν πως μία αθλητική εκδήλωση δημιουργεί μεγάλη φασαρία, καθώς συνδέεται με ανθρώπους που έχουν παραβατική συμπεριφορά λόγω της χρήσης ουσιών και της κατανάλωσης αλκοόλ, με αποτέλεσμα να αποτελούν πηγή ενόχλησης της τοπικής κοινωνίας, ενώ θεωρούνται και επιβαρυντικές για το περιβάλλον λόγω της εκτεταμένης ρύπανσης.

>Σχετικά με τις δημόσιες εγκαταστάσεις, οι ερωτώμενοι συμφωνούν πως οι αθλητικές διοργανώσεις προωθούν την ανάπτυξη και την καλύτερη διατήρηση των δημοσίων εγκαταστάσεων όπως οι δρόμοι, τα πάρκα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις.

Δουλειές δεν ανοίγουν, αλλά η οικονομία ωφελείται

Αντιθέτως, αν και οι οικονομικές επιπτώσεις, όπως δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση οικονομικής κατάστασης, αύξηση καταναλωτικών αγαθών, εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά κατοικίας, δεν είναι εμφανείς στην παρούσα έρευνα, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι διοργανώσεις συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομίας, όπως επίσης στην αυξημένη προβολή της πόλης και εν τέλει αναγνωρίζουν πως τα οικονομικά οφέλη υπερτερούν έναντι πιθανών αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων.

Η κοινωνία πιστεύει ότι οι αθλητικές εκδηλώσεις ενισχύουν το ψυχικό απόθεμα, επιδρούν σημαντικά στην κοινωνική ανάπτυξη, σαφώς λιγότερο στην οικονομική, αλλά η συνολική εκτίμηση των κατοίκων είναι θετική.

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν τη θετική στάση των κατοίκων απέναντι στα αθλητικά γεγονότα μικρής κλίμακας, παρά το γεγονός ότι σε σημαντικό ποσοστό δεν έχουν λόγο στη διαχείριση. Αντιλαμβάνονται όμως τις επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) που έχουν οι διοργανώσεις στον τόπο υποδοχής. Μέσα από την έρευνα επιβεβαιώνεται η διεθνής βιβλιογραφία ότι απαιτούν μικρότερους οικονομικούς πόρους και δεν συνδέονται με μεγάλου κόστους αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν λειτουργούν επιβαρυντικά για το περιβάλλον και δεν αποτελούν όχληση για την πόλη.
Επομένως, τα ευρήματα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα τόσο για την ανάπτυξη νέων γεγονότων, όσο και για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων οι οποίες ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, ενισχύουν την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στη διαχείρισης γεγονότων, ελαχιστοποιούν τους αρνητικούς παράγοντες που προκαλούν δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία.

 

Έρευνα: Πόσο βοηθούν τα αθλητικά γεγονότα τις τοπικές κοινωνίες - Δεν θησαυρίζουμε, αλλά κερδίζουμε πολλά

Google News

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ