ΣΠΟΑΚ: «Όχι στην μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική επιβάρυνση του Κορινθιακού»

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση.

ΣΠΟΑΚ

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.), «Ο ΑΡΙΩΝ», σε πρόσφατη συνεδρίασή του, συζήτησε, αποφάσισε και εξέδωσε ψήφισμα, επί της πρότασης των μελών του Δ.Σ., δημοτικών συμβούλων του Δήμου Πατρέων, Νίκου Ασπράγκαθου και Γιώργου Μαγιάκη με θέμα: «Όχι στην μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική επιβάρυνση του Κορινθιακού για τα συμφέροντα των μονοπωλίων της ιχθυοκαλλιέργειας».

Η πρόταση που κατατέθηκε από τους κ.κ. Ασπράγκαθο και Μαγιάκη και ψηφίστηκε από το Σώμα, αναφέρει τα εξής:

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για να υπηρετήσει τα μεγάλα συμφέροντα των μονοπωλίων της ιχθυοκαλλιέργειας, έθεσε σε Διαβούλευση τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) στις ήδη επιβαρυμένες με ιχθυοκαλλιέργειες περιοχές στην Ερατεινή, Γαλαξίδι, και Αντίκυρα – Δίστομο. Με τους νόμους όλων των κυβερνήσεων, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ, υποτάσσεται το περιβάλλον στα κέρδη των ομίλων, με τις γνωστές επιπτώσεις σε αυτό και στις ζωές μας.

Στη ΣΜΠΕ προτείνεται η ίδρυση πολύ περισσότερων και μεγαλύτερων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας με τον πολλαπλασιασμό των διατιθέμενων εκτάσεων και της συνολικής δυναμικότητας σε συνολική θαλάσσια έκταση 13.231,877 στρεμμάτων (παραγωγική έκταση 1.110 στρέμματα) και συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 37.810 τόνων.

Για παράδειγμα σε μια περιοχή τριπλασιάζεται η έκταση ενώ σε άλλη πενταπλασιάζεται η δυναμικότητα των μονάδων, με τεράστια επιβάρυνση του θαλασσίου οικοσυστήματος. Το αναπτυξιακό και επενδυτικό σχέδιο της ΠΟΑΥ αφορά τα κέρδη των πολύ λίγων επιχειρηματικών ομίλων, που με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις συγκεντρώνονται περισσότερο σε λίγα χέρια. Όπως ο μεγαλύτερος όμιλος ιχθυοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής μεσογειακού ψαριού στον κόσμο. Στην Ελλάδα ελέγχει πάνω από το 60% της εγχώριας παραγωγής.

Όπως δείχνει η πείρα οι «αναπτυξιακές επενδύσεις» γίνονται διαχρονικά με στήριξη των ελληνικών κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ. Κρατικές επιδοτήσεις και δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου, που θα τα πληρώσει ο λαός, οι συνθήκες των εργαζομένων στις ιχθυοκαλλιέργειες συνεχώς χειροτερεύουν, ενώ οι τιμές των ψαριών με την ακρίβεια γίνονται απλησίαστες για την λαϊκή οικογένεια. Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους παραγωγικούς και εξαγωγικούς κλάδους με υψηλή κερδοφορία για τους ομίλους, ενώ οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τους χειρότερους όρους δουλειάς, αφού δεν υπάρχει ΣΣΕ, ούτε καν επιχειρησιακές συμβάσεις.

Οι περιοχές στις οποίες προτείνεται η ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. εμπίπτουν στο Δίκτυο NATURA 2000, θεωρούνται προστατευόμενες λόγω της υψηλής οικολογικής αξίας των. Η επέκταση υφιστάμενων και η ίδρυση νέων μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, και ειδικά σε ένα σχεδόν κλειστό κόλπο όπως ο Κορινθιακός αλλά και ο Πατραϊκός, είναι βέβαιο ότι θα υποβαθμίσει δραματικά την ποιότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος και συνολικά του περιβάλλοντος και θα λειτουργήσει επιβαρυντικά για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην έκθεση του τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων.
Προτείνουμε να οργανωθεί παράσταση διαμαρτυρίας δημάρχων των Δήμων μας στο ΥΠΕΝ με αίτημα την απόσυρση της εν λόγω ΣΜΠΕ.

Ζητάμε:

• Να σταματήσει κάθε σκέψη για σχέδιο επέκτασης και εγκατάστασης νέων μονάδων. Καλούμε την κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ να αποσύρει τη ΣΜΠΕ και να θεσπίσει αυστηρό κανονισμό και ελέγχους για την ολοκληρωμένη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις περιοχές των εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας.

• Τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια να γνωμοδοτήσουν αρνητικά στην ΣΜΠΕ για την ίδρυση ΠΟΑΥ και την τεράστια επέκταση των εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας.

• Απευθυνόμαστε στους αρμόδιους υπηρεσιακούς που θα εξετάσουν με ευαισθησία τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνυπολογίζοντας προσθετικά τους επιβαρυντικούς και από άλλες πηγές στη θάλασσα του Κορινθιακού και Πατραϊκού».