Στον Πατραϊκό τα πρώτα αιολικά: Στην α’ φάση ανάπτυξης η περιοχή, πού θα κατασκευαστούν

Ο Πατραϊκός Κόλπος προκρίθηκε και για λόγους εγγύτητας του λιμανιού της Πάτρας. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του έργου το 2030

Πατραϊκό

Στην πρώτη φάση ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων περνάει ο Πατραϊκός Κόλπος, μετά την αναθεώρηση του σχεδιασμού από την ΕΔΕΥΕΠ, λόγω απένταξης των Διαπόντιων Νησιών στο Ιόνιο που προκλήθηκε από έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και στους φορείς.

Επίσης, η ΕΔΕΥΕΠ αποφάσισε τη χρονική μετάθεση και των υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε δύο θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης, και έτσι, μία από τις θέσεις που βρίσκονταν στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο και προκρίθηκαν στην πρώτη φάση ανάπτυξης, είναι ο Πατραϊκός Κόλπος. Ετσι, μετά από την παραπάνω αλλαγή, το υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον Πατραϊκό Κόλπο παίρνει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέχρι το 2030, μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια στους Αγίους Αποστόλους Ευβοίας, τη Γυάρο, τη Ρόδο και την ανατολική περιοχή της Κρήτης.

Η αρχική χωροθέτηση του υπεράκτιου αιολικού πάρκου στον Πατραϊκό Κόλπο είναι στη θαλάσσια περιοχή στα νότια παράλια της Αιτωλοακαρνανίας και ξεκινάει ουσιαστικά από το παραλιακό μέτωπο του Αντιρρίου και φτάνει δυτικότερα μέχρι την περιοχή μεταξύ των εκβολών του Ευήνου και του Μεσολογγίου.

Ανάμεσα στα άλλα, από τη στιγμή που προκρίθηκε η περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου είναι προφανές ότι και για λόγους ναυσιπλοΐας, λόγω του λιμανιού της Πάτρας, ο προτεινόμενος χώρος για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα θα γειτνιάζει περισσότερο με την Αιτωλοακαρνανία.

Το υπεράκτιο αιολικό πάρκο του Πατραϊκού θα αποτελείται από συστοιχία ανεμογεννητριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εδράζονται σταθερά στον βυθό και θα είναι μέγιστης ισχύος 695 MW.

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα θα είναι σταθερής έδρασης, γιατί ο Πατραϊκός Κόλπος είναι μία από τις εξαιρέσεις, αφού το βάθος του είναι μικρό, οπότε προσφέρεται μόνο για θεμελιωμένα στον βυθό θαλάσσια Αιολικά Πάρκα.

Η ΕΔΕΥΕΠ εφάρμοσε συνολικά 20 κριτήρια αποκλεισμού, προκειμένου να διασφαλίσει τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και τις θαλάσσιες δραστηριότητες στον ελληνικό χώρο. Τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, ζητήματα εθνικής ασφάλειας και επιβατικής ναυσιπλοΐας, αεροδρόμια, ελάχιστη απόσταση από ακτογραμμή, περιοχές περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σημασίας, τουριστικές δραστηριότητες, περιοχές υδατοκαλλιέργειας και άλλες χρήσεις.

Η ΕΔΕΥΕΠ αναλαμβάνει, για λόγους ωρίμανσης της αδειοδοτικής διαδικασίας, να διενεργεί έρευνα (ή να την αναθέτει σε εταιρεία ειδικού σκοπού), και να πραγματοποιεί τις απαραίτητες μετρήσεις και τη συλλογή δεδομένων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και λειτουργία θαλάσσιων αιολικών πάρκων στις περιοχές που προσδιορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων.