Συγκρότηση Πολιτικών τομέων εργασίας Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής

Οι Τομείς παραμένουν υπό την καθοδήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής

Αχαΐα

Κατόπιν δυο διευρυμένων συνεδριάσεων της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής συγκροτούνται σε Σώμα οι παρακάτω τομείς εργασίας με την σύνθεση όπως αυτή ανά τομέα περιγράφεται παρακάτω.

Επιπλέον γίνεται γνωστό σε όλους ότι καταρχήν σε συνεδρίαση των τομέων θα επιλεγεί ο Επικεφαλής και σε δεύτερο, αλλά άμεσο χρόνο κάθε Τομέας οφείλει να απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε μέλη του κινήματος που έχουν εκφράσει επιθυμία αλλά και έχουν την επάρκεια να συνδράμουν.

Οι Τομείς παραμένουν υπό την καθοδήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής και δεν νοείται αυτοτέλεια ή αυτονόμηση ενεργειών, δίχως αυτές εγγράφως να έχουν κατατεθεί και εξεταστεί ως αντικείμενο ΗΔ σε συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής.

Αχαΐα