Τα μέτρα στήριξης που παρατείνονται και τον Απρίλιο

image 614693

Επέκταση των μέτρων στήριξης τα οποία ίσχυαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, με το πρόσθετο κόστος στο 1 δισ. ευρώ και τον συνολικό λογαριασμό του 2021 να υπερβαίνει πλέον τα 14 δισ. ευρώ, ανακοίνωσαν σήμερα οι συναρμόδιοι υπουργοί Χρήστος Σταϊκούρας και Κωστής Χατζηδάκης.

Μηδενικά και «κουρεμένα» ενοίκια επεκτείνονται και τον Απρίλιο όπως και τα επιδόματα αναστολών εργασίας, ενώ το δημόσιο θα καταβάλει Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους σε αναστολή, το οποίο θα υπολογιστεί με τιμή αναφοράς τα 534 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του 2021 ξεκίνησε να εκτελείται με την παραδοχή μέτρων συνολικού ύψους 7,5 δισ. ευρώ, το οποίο αρχικά διευρύνθηκε στα 11,6 δισ. ευρώ και πλέον υπερβαίνει τα 14 δισ. ευρώ, με την παραδοχή ότι εντός των επόμενων ημερών και εβδομάδων, η λειτουργία της οικονομίας θα επανέρχεται σταδιακά σε συνθήκες κανονικότητας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία επιστρατεύουν τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Τουρισμού, ώστε να δοθούν επιχορηγήσεις κατά τη διαδικασία της επανεκκίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε:

1. Αναστολή δόσεων ρυθμισμένων οφειλών. Για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, αναστέλλεται η πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών εισφορών. Η δόση μεταφέρεται στο τέλος της ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, για τον μήνα Απρίλιο, θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται στα τέλη Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί.

2. Μηδενικά ενοίκια. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 100% στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον μήνα Απρίλιο. Για τους ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές θα καταβληθεί αποζημίωση στο 80% και 60% αντίστοιχα του μισθώματος. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Για τον μήνα Απρίλιο, θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται στα τέλη Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί. Ειδικά για τον Απρίλιο, συνεχίζεται για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στη διευρυμένη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ Απριλίου η υποχρεωτική έκπτωση ενοικίου 40%.

3. Διπλή «δόση» αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες. Το υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί, υπό προϋποθέσεις, την καταβολή διπλής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του 2ου δεκαήμερου του Απριλίου, τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο. Ειδικότερα, για τον μήνα Μάρτιο και για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι την 31η/1/2021, θα διενεργηθεί προκαταβολή αποζημιώσεων με βάση τη δήλωση Covid Φεβρουαρίου, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

    Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

    Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

    Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

    Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.

    Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση Covid τον Φεβρουάριο.

    Και τέλος, να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, θα θεσπισθεί πλαίσιο για την επιστροφή στο Δημόσιο αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Μετά τις πληρωμές της προηγούμενης εβδομάδας, ο συνολικός αριθμός συμψηφισμών και αποζημιώσεων διαμορφώνεται περίπου στις 971.000, και το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, άνοιξε και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 19 Απριλίου η πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

4. Επιταγές. Αναστέλλονται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή) κατά 30 ημέρες από την αναγραφόμενη -σε κάθε αξιόγραφο- ημερομηνία, για προθεσμίες που λήγουν έως τις 30 Απριλίου 2021. Αντίστοιχα, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. για τους κομιστές αξιογράφων, βάσει κριτηρίων.

Ο υπουργός Οικονομικών υπενθύμισε πως με αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί:

    Μετατίθεται, για την 1η/7/2021, η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – MyDATA.

    Τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το 1ο εξάμηνο του 2021 θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA μέχρι την 31η/10/2021.

    Η ηλεκτρονική υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2020 παρατείνεται μέχρι τη 17η/5/2021 και η διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών παρατείνεται μέχρι τη 18η/6/2021.

    Η απόσυρση και αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών παρατείνεται μέχρι την 30ή/6/2021.

Παράταση για τις αναστολές συμβάσεων

Ο υπουργός Εργασίας Κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε την παράταση για έναν ακόμη μήνα της δυνατότητας των πληττόμενων επιχειρήσεων να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας.

Διατηρούμε και τον Απρίλιο τα προστατευτικά μέτρα για εργαζόμενους και εταιρείες λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων, τόνισε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι το κόστος ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ.

1. Οι εργαζόμενοι σε εταιρείες που πλήττονται, δύνανται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης 534 ευρώ ενώ καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές. Για τον Απρίλιο θα χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ με τα ίδια κριτήρια που τέθηκαν και τον Μάρτιο.

Δίνεται δώρο Πάσχα επί της αναλογίας που καλύπτει το δημόσιο για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου, με κόστος στα 210 εκατ. ευρώ.

2. Επιδοτούνται οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας έως και τον Ιούνιο 2021. Κόστος για επιπλέον 3 μήνες: 3 εκατ. ευρώ.

3. Οι καλλιτέχνες που είναι ενταγμένοι στο μητρώο καλλιτεχνών θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού και για τον Μάρτιο 2021. Κόστος 16 εκατ.

4. Συνεχίζεται η επιδότηση του πολιτισμού για κενές θέσεις σε θέατρα, κινηματογράφους, μουσικές σκηνές και χώρους συναυλιών και παραστάσεων έως και τον Μάρτιο του 2021. Το κόστος των επιπλέον τριών μηνών ανέρχεται σε 19 εκατ. ευρώ.

5. Επαγγέλματα ειδικών κατηγοριών του τουρισμού (ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί κ.λπ.) θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ κατά τον Μάρτιο 2021. Κόστος περί το 1 εκατ. ευρώ.

6. Στα επιδόματα ανεργίας που λήγουν έως τέλη Μαρτίου δίνεται παράταση δύο μήνες. Κόστος 77 εκατ. ευρώ.

7. Επεκτείνεται το μέτρο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως και τον Ιούνιο 2021. Δίνεται δώρο Πάσχα επί της καταβαλλόμενης ενίσχυσης σε όσους συμμετείχαν στο Πρόγραμμα την περίοδο Ιανουάριου – Απριλίου 2021. Εκτιμώμενο κόστος: 38 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Pelop.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ