Τι αλλάζει στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα για το υπουργείο Ψηφιακής διακυβέρνησης

Ψηφιακή

To Προεδρικό Διάταγμα έφερε αλλαγές στη σύσταση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης .

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών μεταφέρονται στη γενική γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης του υπουργείου Εσωτερικών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού.

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται ότι η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών των άρθρων 15 επ. του π.δ. 40/2020 (Α’ 85) και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) των άρθρων 25 επ. του π.δ. 40/2020 του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγχωνεύονται σε μία γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι συγχωνευόμενες γενικές γραμματείες.