Voucher: Στο περίμενε οι ωφελούμενοι, αναμένουν από τον Ιούνιο να πληρωθούν

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Voucher ανέργων 30 – 49: Στο περίμενε οι ωφελούμενοι, αναμένουν από τον Ιούνιο να πληρωθούν

Σε απόγνωση βρίσκονται οι ωφελούμενοι της δράσης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» καθώς περιμένουν ακόμη να πληρωθούν!

Καθημερινά το Dnews γίνεται αποδέκτης καταγγελιών από αναγνώστες που αναφέρουν ότι βρίσκονται στο… περίμενε για να πληρωθούν τα voucher, την ώρα που το υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει ότι πληρώνονται από τον Ιούνιο!

Όπως μας αναφέρει αναγνώστρια μας «κάποιοι τελειώνουμε ή έχουμε τελειώσει την πρακτική και περιμένουμε ακόμη τα λεφτά της θεωρίας. Φανταστείτε με τους ρυθμούς αυτούς τα λεφτά της πρακτικής πότε θα τα δούμε.

Τηλεφωνούμε, στέλνουμε email στην αρμόδια υπηρεσία και με λίγα λόγια μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα. Δεν έχουμε ελέγξει το φάκελο του τμήματος σας, άργησε το ΚΕΚ να στείλει τα χαρτιά, σε 10 ημέρες θα πληρωθείτε και περνάνε οι 10 ήμερες και πάλι οι ίδιες δικαιολογίες από την αρχή. Και όλον αυτόν τον ενάμιση χρόνο τώρα είμαστε κατά κάποιο τρόπο όμηροι και αναγκασμένοι να κρατάμε ενεργή την κάρτα ανεργίας και να μη μπορούμε να πάμε σε κάποια δουλειά γιατί θα χάσουμε τα λεφτά του προγράμματος».

Οι εν λόγω ωφελούμενοι δεν μπορούν ούτε να βρουν δουλειά γιατί -όπως μας εξηγούν οι ωφελούμενοι- πρέπει να είναι ενεργή η κάρτα ανεργίας μέχρι να πληρωθούν.

Σημειώνεται ότι αρχές Ιουνίου έβγαλε ανακοίνωση το υπουργείο ότι ξεκίνησαν οι πληρωμές για τη θεωρία ενώ πολλοί ακόμη αναμένουν να πληρωθούν. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι φάκελοι των δικαιολογητικών για την καταβολή του επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης ωφελούμενων στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πράξης εξετάζονται με βάση τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε κάθε τμήμα κατά την προσκόμιση αυτών στην Υπηρεσία από τον πάροχο κατάρτισης.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής (www.voucher.gov.gr), την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ δεν υποχρεούται να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως, κλπ) τους ενδιαφερόμενους.

Μάλιστα η ανακοίνωση τότε είχε δημοσιευθεί καθώς είχαν πληθύνει τα τηλεφωνήματα και τα ηλεκτρονικά μηνύματα από ωφελούμενους και παρόχους προς την Υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας σχετικά με το χρόνο καταβολής του επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης.

Σημειώνοντας μάλιστα «αντιλαμβανόμαστε την αγωνία των ωφελούμενων αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για κάθε πληρωμή τμήματος υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται και άλλωστε και εμείς, ως Υπηρεσία, δεχόμαστε συνεχείς ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Τα συνεχή τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα δυσχεραίνουν το έργο της υπηρεσίας και δημιουργούν περαιτέρω καθυστέρηση στην προαναφερθείσα διαδικασία ειδικότερα αν αναλογιστούμε ότι προέρχονται από έναν πληθυσμό άνω των 16.000 ωφελούμενων. Επιπλέον, παρακαλούμε τους παρόχους να προβούν σε έλεγχο των απουσιών των ωφελούμενων (για covid-19 αλλά και λοιπές) με βάση τα φυσικά παρουσιολόγια προκειμένου να διορθωθούν τυχόν αστοχίες ή παραλείψεις οι οποίες εν τέλει καθυστερούν το έργο της Υπηρεσίας».

Να σημειωθεί ότι δικαίωμα πληρωμής εκπαιδευτικού επιδόματος για τη θεωρητική κατάρτιση έχουν οι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν τη θεωρητική κατάρτιση και συμμετείχαν στις εξετάσεις/επανεξετάσεις πιστοποίησης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Προκειμένου η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ να προχωρήσει στην καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης ωφελουμένων, παρακαλούνται οι πάροχοι κατάρτισης να υποβάλλουν στην Υπηρεσία τα ακόλουθα:

1. Έκθεση Υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης για κάθε τμήμα σε έντυπη μορφή, πλήρως και ορθά συμπληρωμένη, η οποία θα πρέπει να έχει υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου και σφραγίδα (η Έκθεση Υλοποίησης -μαζί με τη Δήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος των ωφελουμένων του Τμήματος-θα πρέπει αρχικά να έχει υποβληθεί στην ειδική ιστοσελίδα).

2. Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων για όσους ωφελούμενους εξετάσθηκαν επιτυχώς ή Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον οικείο Φορέα Πιστοποίησης.

3. Εκτύπωση της σελίδας από την πλατφόρμα όπου φαίνεται η υποβολή των Απογραφικών δελτίων εισόδου για τους ωφελούμενους του τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πάροχοι που έχουν ήδη αποστείλει φάκελο με τα απολογιστικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της Θεωρ. Κατάρτισης (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή), παρακαλούνται να μην αποστείλουν άμεσα κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά που τυχόν δεν έχουν προσκομίσει. Οι φάκελοι θα κατανεμηθούν στα στελέχη της αρμόδιας Μονάδας ΙΙΒ2 με βάση τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου και η αποστολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο στέλεχος της Υπηρεσίας.

Η θέση του υπουργείου Εργασίας
Στο μεταξύ σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει. Το πότε θα πληρωθεί ο κάθε ωφελούμενος εξαρτάται από το πότε ο πάροχος στον οποίο παρακολούθησε το πρόγραμμα έστειλε τα δικαιολογητικά του.
Ο καταρτιζόμενος, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας 2.520 ευρώ.

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 1.000 ευρώ (Για χρονικό διάστημα: 200 ώρες X 5 €/ώρα). Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.520 ευρώ , (Για χρονικό διάστημα: 380 ώρες X 4€/ώρα).

Οι πληρωμές ακολουθούν τη σειρά βάση αριθμού πρωτοκόλλου.

Όπως αναφέρεται δικαίωμα πληρωμής εκπαιδευτικού επιδόματος για τη θεωρητική κατάρτιση έχουν οι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν τη θεωρητική κατάρτιση και συμμετείχαν στις εξετάσεις/επανεξετάσεις πιστοποίησης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Ακολουθείστε τις ειδήσεις του pelop.gr στο

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ