ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του ΔήμουΣτην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 15η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

2) «Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου και ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 274.015,20 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)», σύμφωνα με την αριθ. 08/2019, Μελέτη Διακήρυξη της Δ/νσης Έργων Υποδομής - Τμήματος Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

3) Έγκριση ανάθεσης για «Εργασίες καθαρισμού καναλιού στην Τ.Κ. Κρήνης λόγω πλημμυρικού φαινομένου στις 4/10/2019» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Α. Καρδαρα - Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας)

4) Ορθή Επανάληψη της αριθ. 338/6-8-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

5) Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 388/27-09-2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α΄ ΦΑΣΗΣ) της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

6) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2016» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

7) Αντικατάσταση μέλους και συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

8) Διαγραφή χρεών από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ., συνολικού ποσού 538,00 € (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

9) Διαγραφή οφειλής ποσού 92.376 €, λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, βεβαιωμένης σε βάρος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» (πωλήτρια), προκειμένου να επιβεβαιωθεί σε βάρος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΟΙΛ ΑΕ» (αγοράστρια) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

10) Διαγραφή οφειλής ποσού 22.792,74 € λόγω εισφοράς σε χρήμα του κ. Παναγιώτη Κατσαίτη του Νικολάου, λόγω επαναπροσδιορισμού αυτής μετά την έκδοση διορθωτικής πράξης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

11) Διαγραφή οφειλής (ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Δ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

12) Διαγραφή οφειλής (ΝΤΟΥΓΚΑΙ Α.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

13) Διαγραφή οφειλής (ΤΣΙΓΚΑΡΗΣ Δ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

14) Διαγραφή οφειλής (ΡΟΥΣΟΥ ΚΟΛΛΙΑ Β.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

15) Διαγραφή οφειλής (ΤΡΙΓΚΑ ΕΙΡ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

16) Διαγραφή οφειλής (ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

17) Διαγραφή οφειλής (ΡΑΠΤΗΣ Θ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

18) Διαγραφή οφειλής (ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Θ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. κ΄ Π.) και επαναβεβαίωση αυτής (ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

19) Διαγραφή οφειλής (ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ Δ.) και ορθή βεβαίωση αυτής (ΟΛΙΒΙΕΡΗ Ι., ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ Δ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

20) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

21) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αμοιβή ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για την σύνταξη Τεχνικού Φακέλου για νέες και υφιστάμενες Ηλεκτροδοτήσεις κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ/ Δ/ντρια)


Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής ΕπιτροπήςΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [22:07:59]