Πέμπτη28 Οκτωβρίου 2021

Πάτρα

Λυκούργος Σταυρουλόπουλος

Ο Λυκούργος Σταυρουλόπουλος είναι οικονομολόγος- μέλος της Συνέλευσης των αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.