ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Στην εποχή της Ψηφιοποίησης: «Μεγαλύτερη εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων»

Στην εποχή της Ψηφιοποίησης: «Μεγαλύτερη εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων»ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΓΟΥΔΟΥ *


Σίγουρα τόσο εντός της Ελλάδας στα ελληνικά Πανεπιστήμια όσο και εκτός στο εξωτερικό υπάρχει ένα Ανθρώπινο Δυναμικό με υψηλή κατάρτιση στο τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ειδικότερα στο τομέα της εφαρμογής αυτών στη γεωργία (ευφυής γεωργία). Κάτι που αποδεικνύεται και από τον αριθμό των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων ελληνικών και ευρωπαϊκών που τρέχουν στα ελληνικά Πανεπιστήμια καθώς και από τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά υψηλού δείκτη απήχησης.
Η Πολιτεία θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα πολιτικές που να βοηθούν προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης εξωστρέφειας των ελληνικών Πανεπιστημίων αλλά και των εταιριών του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά αναφέρω την χρηματοδότηση μέσω ερευνητικών προγραμμάτων των συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την εφαρμογή υποδειγμάτων ευφυούς γεωργίας στη ελληνική ύπαιθρο, καθώς τη απλούστευση της νομοθεσίας για τη ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών.
Η Ελλάδα μπορεί με αυτό τον τρόπο να επενδύσει στο επιστημονικό δυναμικό της και να παράγει τεχνολογικά προϊόντα με διεθνή απήχηση και Ελληνική Προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν σήμερα τεχνολογίες πληροφορικής οι οποίες χρειάζονται ένα ελάχιστο υλικό (hardware) και απαιτούν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού.
Ενδεικτικά για τον χώρο της ευφυούς γεωργίας μεγάλο ρόλο παίζουν τα παρακάτω. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) αποτελεί ταυτόχρονα μια ταχεία αναπτυσσόμενη τεχνολογία για κάθε δυνατή εφαρμογή χρήσης αισθητήρων. Οι μέδοθοι τεχνητής νοημοσύνης όπως η μηχανική μάθηση (machine learning), η βαθιά μάθηση (deep learning), καθώς και τεχνικές βελτιστοποίησης με χρήση εξελικτικών αλγόριθμων (evolutionary algorithms), διευρύνουν και επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής τους στον αγροτικό τομέα.
Η ευφυής γεωργία έχει τη δυνατότητα να δώσει μια νέα και σημαντική ώθηση στη βιώσιμη γεωργική παραγωγή, η οποία θα βασίζεται στο συνδυασμό καινοτόμων λύσεων των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), των τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και νέα υποδείγματα, όπως τα μη επανδρωμένα αερόχηματα (Unmanned Aerial Vehicle - UAV), βοηθώντας τους αγρότες να διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις τους με αειφόρο τρόπο.
Κατά συνέπεια μπορούν στη Ελλάδα να αναπτυχθούν προϊόντα ολοκληρωμένων λύσεων ευφυούς γεωργίας αποτελούμενα από συνδυασμούς των παραπάνω τεχνολογιών. Μπορούν να υπάρξουν προϊόντα ενσωματωμένων συστημάτων (embedded systems) με χρήση των παραπάνω τεχνολογιών. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν εξετάζοντας τα δεδομένα των αισθητήρων εδάφους ή των φωτογραφιών από UAVs να παίρνουν αποφάσεις για την άρδευση, τα ζιζάνια που υπάρχουν στον αγρό και γενικότερη κάθε αγροτική εργασία.

* Ο Σωτήρης Γούδος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν σχεδιασμό δομών κεραίας και μικροκυμάτων, εξελικτικούς αλγόριθμους, ασύρματες επικοινωνίες και τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού.

Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 18:21]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας: Η...
[χθες 18:18]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας: Η...
[χθες 18:15]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας: Το...
[χθες 18:13]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας: Το...
[χθες 18:10]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας:...
[χθες 18:08]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας: Ενα...
[χθες 18:06]  Ο Πολιτισμός που πλήττεται και ο...
[χθες 18:04]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας: Η...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [07:32:58]