Αίγιο: Τι λέει ο Σύλλογος Μηχανικών για τη Μητροπόλεως

Αίγιο: Τι λέει ο Σύλλογος Μηχανικών για τη Μητροπόλεως

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων αναφέρει:

Το ζήτημα της οδού Μητροπόλεως στο Αίγιο δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο το Σύλλογο Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, καθόσον αφορά την ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία της πόλης μας. Γι’ αυτό η παρέμβασή μας αυτή είναι επιβεβλημένη. Τούτο άλλωστε αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου εγγράφου μας, πριν από ένα χρόνο (31-5-2020), σχετικά με τις ρυθμίσεις κυκλοφορίας στις οδούς Κλ. Οικονόμου και Μητροπόλεως.

Θα θέλαμε κατ’ αρχήν να επισημάνουμε ότι η μορφή, η λειτουργία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε πόλης την κάνουν ΜΟΝΑΔΙΚΗ. Το Αίγιο δεν μπορεί να γίνει Τρίκαλα ή Ξάνθη. Η καθημερινή μετακίνηση με στόχο την εργασιακή δραστηριότητα και την προμήθεια αγαθών, καθώς επίσης και η

κυκλοφορία με στόχο την αναψυχή, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την επάρκεια των συνδέσεων (Οδηγίες Μελετών Οδικών `Εργων 2.1).

Οι λειτουργίες που εμφανίζονται σε μια οδό ή απαιτείται να εξυπηρετηθούν από μια οδό, μπορούν να καταταγούν σε τρεις ομάδες:

1) Λειτουργία σύνδεσης,

2) Λειτουργία πρόσβασης,

3) Λειτουργία

παραμονής επί της οδού (Οδηγίες Μελετών Οδικών `Εργων 2.1).

Η επικάλυψη αυτή των λειτουργιών είναι ιδιαίτερα προβληματική όταν αυτές στο σύνολο τους εμφανίζονται ταυτόχρονα, με αυξημένες ποιοτικές απαιτήσεις.

Οι οδοί μιας πόλης, ανάλογα με τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά διακρίνονται σε αστικές αρτηρίες, συλλεκτηρίους οδούς και τοπικούς οδούς.  Συλλεκτήρια οδός είναι εκείνη που συγκεντρώνει την κίνηση πολλών τοπικών οδών της πόλης κάθετων προς αυτήν και την οδηγεί προς την έξοδο. Η οδός

Μητροπόλεως, σύμφωνα με το λειτουργικό της χαρακτήρα και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, θεωρείται συλλεκτήρια οδός με όριο ταχύτητας μικρότερο ή ίσο των 50 Km/h (ΟΜΟΕ-πιν. 2-4). Είναι, από τη συμβολή της με την Κλ. Οικονόμου έως τα φανάρια της Σολωμού, ο κεντρικός άξονας εξόδου της πόλεως. Επίσης στον κόμβο με την οδό Σολωμού (φανάρια) συνδέεται τόσο με την οδό αυτή (κύρια αστική οδός κυκλοφορίας με διάζωμα) όσο και με το Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο (σύνδεση της πόλεως του Αιγίου με την Πάτρα).

Άλλη οδός για να επιτελέσει αυτή την αποστολή δεν υπάρχει στο Αίγιο. Οι προδιαγραφές δε της κυκλοφοριακής μελέτης που θα έπρεπε να συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία είναι:

Α) Τεχνική περιγραφή με στοιχεία όπως περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης, κατηγοριοποίηση της οδού, γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδού, κυκλοφοριακός φόρτος, σκοπιμότητα-αναγκαιότητα της ρύθμισης, εξέταση εναλλακτικών λύσεων, πρόταση ρύθμισης, στοιχεία που αποδεικνύουν σαφώς

ότι τα προτεινόμενα αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή και υποστηρίζουν ταυτόχρονα τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ κλπ),

Β) Σχέδια ή χάρτες στα οποία θα αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, σε σχέση με το συνολικό οδικό δίκτυο της περιοχής.

Επίσης η διαδικασία για μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας προβλέπει εκτός των άλλων έγκριση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κοινοποίηση της απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής στις υπηρεσίες (τροχαίας) και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ. Δημοσίων `Εργων του Υπ.

ΥΠΟΜΕΔΙ. Εάν δεν τηρούνται αυτά η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι άκυρη.

Μέχρι σήμερα η μόνη επικαιροποιημένη Κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία περιλαμβάνεται στο έργο «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου», είναι αυτή της συγκοινωνιολόγου Μηχανικού κας Ανδριανής Γόγολα (2016), η οποία δεν προβλέπει πουθενά ολική ή μερική πεζοδρόμηση (διακοπή

κυκλοφορίας) της οδού Μητροπόλεως. Στη μελέτη αυτή προβλέπεται διαπλάτυνση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού με μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30km/h. Οποιαδήποτε τροποποίηση, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, αυτής της μελέτης απαιτεί γενικότερη αναθεώρηση αυτής. Εξάλλου

τα προσωρινά μέτρα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρ. 65 του ν. 4688/2020 και την απόφαση του ΥΠΕΝ 57298/225 (ΦΕΚ 2448Α/19-6-2020) «Προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα, αύξηση του χώρου των πεζών, διαδρόμους κίνησης ποδηλάτων, απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων, πεζοδρομήσεις, είναι δυνατόν να γίνουν ύστερα από μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης/ στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑΜΕΑ», ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ή σε περιοχές ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

και όχι σε συλλεκτήριες οδούς με χρήση γενική κατοικία (μικτή χρήση) όπως είναι η Μητροπόλεως.

Σήμερα, με μια ανεξήγητη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, χωρίς να προβλέπεται τούτο από κάποια κυκλοφοριακή μελέτη, τμήμα της οδού Μητροπόλεως από την οδό Μελετοπούλων ως τη οδό Ρωμανιώλη έχει πεζοδρομηθεί με

ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας. Η μεταφορά όμως της κίνησης μιας Συλλεκτήριας Οδού (Μητροπόλεως) σε Τοπικές Οδούς (Μελετοπούλων – Αθ. Φαραζουλή – Β. Κων/νου – Αιγιαλέως – Ρωμανιώλη), έχει επιπτώσεις σε όλο το υπόλοιπο δίκτυο της πόλης. Επιπλέον δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα, τόσο στην ομαλή κυκλοφοριακή ροή, όσο και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων των οδών αυτών και φυσικά επαπειλείται και κίνδυνος ατυχημάτων. Τα εισηγητικά έγγραφα (13523/23-4- 2021 και 14421/23-4-2021) του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, στα οποία

βασίστηκε η απόφαση της πεζοδρόμησης και η διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μητροπόλεως, κάθε άλλο παρά μελέτη αποτελούν, και δεν αντικαθιστούν τις μελέτες που προβλέπονται από το άρθρο 65 παρ. 7 του ν. 4688/2020, όπως ισχύει και τα άρθρα 82 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) και 52 παρ. 1, 3 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως ισχύουν. Αποφασίστηκε συνεπώς

η πεζοδρόμηση κατά τρόπο απαράδεκτο ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΉΣ που να την προβλέπει.

Στο υπ’ αρ. 13523/23-4-2021 παρ. 2Α εισηγητικό έγγραφο του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, αναφέρεται «…εφαρμόζοντας την ήδη εγκεκριμένη μελέτη διαμόρφωσης της οδού Μητροπόλεως από το κτίριο Παναγιωτόπουλου έως την οδό Σολωμού, που συνίσταται κυρίως στην

αμφίπλευρη διεύρυνση των πεζοδρομίων με πλάτος 5.00 μ.μ. και πλάτος οδού 3.00μ.μ.».

Η μόνη εγκεκριμένη και επικαιροποιημένη ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ είναι της κας Γόγολα (2016), η οποία δεν προβλέπει πουθενά ολική ή μερική πεζοδρόμηση – διακοπή κυκλοφορίας της οδού Μητροπόλεως. Δεν μπορεί να διακόπτεται σε τμήμα της, η κυκλοφοριακή ροή μιας συλλεκτήριας οδού όπως είναι η Μητροπόλεως «κατόπιν αιτήματος κάποιων καταστηματαρχών να μην υπάρχει κυκλοφορία οχημάτων παρά μόνο πεζών μπροστά από τα καταστήματα τους», χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες. Μοναδικό κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας οδού ως πεζόδρομου, είναι το

συμφέρον της πόλης και η ομαλή λειτουργία της κυκλοφορίας και όχι το αίτημα κάποιων καταστηματαρχών. Εν κατακλείδι, η Μητροπόλεως είναι μια ιδιαίτερη οδός, ειδικά τώρα

λόγω προσωρινών μέτρων, με την κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου (συλλεκτήρια οδός) για λόγους ασφαλείας, δεν συμβιβάζεται η συνύπαρξη της λειτουργίας παραμονής στο οδόστρωμα με τη λειτουργία της πρόσβασης και σύνδεσης, γι’ αυτό απαιτείται μείωση (με σήμανση) του ορίου

ταχύτητας στα 30 Km/h σε όλο το μήκος της.

Επίσης άλλες προτάσεις μας είναι:

1. Διαγραμμίσεις στο χώρο οδοστρώματος που έχουν καταλάβει τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Φωτεινή σήμανση στους χώρους κατάληψης του οδοστρώματος από τα Κ.Υ.Ε. και ιδιαίτερα στη συμβολή Μητροπόλεως-Μελετοπούλων.

3. Προστασία των καθήμενων με τοποθέτηση προκατασκευασμένων στηθαίων ασφαλείας και μεταλλικές μπάρες.

4. Υλοποίηση των επικαιροποιημένων μελετών ή παρεμβάσεις με άλλες επικαιροποιημένες μελέτες κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους φορείς της πόλης.

5. Δημιουργία χώρων στάθμευσης (έχουν γίνει βήματα).

Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι είμαστε υπέρ των παρεμβάσεων, που θα επιφέρουν αναβάθμιση τόσο της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, όσο και την καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους, οι οποίες όμως θα προκύπτουν από ΑΡΤΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.  

Ακολουθήστε το Pelop.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο pelop.gr

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αχαΐα: H μεταμόσχευση, ο γιατρός και ο δικηγόρος και η σακούλα με τα χρήματα
Έφυγε από τη ζωή η πρώην αντιδήμαρχος Αιγίου Μαρίκα Μαστάθη-Κοντογιάννη
Βαρύ πένθος στη Στράτο για τον θάνατο 33χρονης - Τι έδειξε η νεκροψία
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ήλιδας και Πηνειού