Παρασκευή17 Σεπτεμβρίου 2021

Πάτρα

Δημήτρης Κόκλας

Ο Δημήτρης  Κόκλας είναι  μέλος  του Τομέα Μικρομεσαίας  Επιχείρησης στο Κίνημα  Αλλαγής