Δήμος και αναψυχή

Δεν τις συνηθίζει τις συγκρούσεις με κοινωνικές ομάδες η δημοτική αρχή Πάτρας κι αυτό είναι από τα μυστικά των αλλεπάλληλων εκλογικών της επιτυχιών. Υπό το πρίσμα αυτό, η τριβή με επιχειρηματίες εστίασης ήταν έκπληξη.

Αναγνωρίζουμε ότι η πανδημία επέβαλε συγκατάβαση. Αλλά, πριν πάρει ανάσα ο κλάδος, ενέσκηψε η πίεση της ακρίβειας στην τροφοδοσία, όπως και το ενεργειακό κόστος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανόνες, καθαρές σχέσεις, συνεργασία, αμοιβαία κατανόηση και συνεκτίμηση παραμέτρων, που αφορούν στην εικόνα της πόλης και τη λειτουργικότητά της. Και αποτελεσματική διαχείριση μεμονωμένων παραφωνιών, που προκαλούν ανισότητα, αθέμιτο ανταγωνισμό, επαγγελματικές και κοινωνικές διαμαρτυρίες.