Φορολογικές δηλώσεις: Πόσοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα- Πότε λήγει η προθεσμία

Λήγει στο τέλος του Αυγούστου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με το 92% των υπόχρεων να έχουν υποβάλει ήδη τη δήλωσή τους.

Φορολογικές

Σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οι φορολογούμενοι δείχνουν να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, αφού το 92% έχει υποβάλλει δήλωσή φορολογίας εισοδήματος.

Το υπόλοιπο 8% των φορολογούμενων έχει ακόμα δύο εβδομάδες μέχρι να πραγματοποιήσει την υποβολή.

Τι γίνεται με τις τροποποιητικές

Περιθώριο έως το τέλος Αυγούστου έχουν οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις ή να προσθέσουν νέα στοιχεία στη φορολογική τους δήλωση.

Η εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων θα είναι ενεργή έως και τις 30 Αυγούστου προκειμένου να αποφύγουν επιπλέον φόρο που θα μπορούσε να φέρουν τα λάθη ή οι παραλήψεις.

Στην περίπτωση που η τροποποιητική υποβληθεί εντός των προθεσμιών για τις εμπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις (έως 30 Αυγούστου 2022), η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων δηλαδή μετά την παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών την 30η Αυγούστου, τότε οι φορολογούμενοι δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα πρόστιμα των 100, 250 ή 500 ευρώ, που ορίζονται από το νόμο.

Αν όμως ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση και στη συνέχεια υποβάλει την τροποποιητική, δεν θα γλιτώσει το πρόστιμο.

Οι φορολογούμενοι που έχουν λάβει αναδρομικά ποσά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δηλώνονται με τροποποιητικές δηλώσεις στο έτος που αφορούν. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της τροποποιητικής θα ακολουθήσει η έκδοση νέου εκκαθαριστικού με τον φόρο που πρέπει να καταβάλλουν.

Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία να δηλώσουν τα αναδρομικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 χωρίς να πληρώσουν πρόστιμα και ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023.

Ειδικά οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα ύστερα από αίτηση στην ΑΑΔΕ να εξοφλήσουν την οφειλή από τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγούμενων ετών σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση.

Πότε δεν υποβάλλονται πρόστιμα

Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον εργοδότη. Ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση και δεν βαρύνεται με πρόστιμο.

Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.

Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.

Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).

Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.

Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN

Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.