Κάλεσμα της ΚΕΔΗΠ- Καρναβάλι Πάτρας σε 40 πληρώματα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους

Τα πληρώματα που καλεί η ΚΕΔΗΠ- Καρναβάλι Πάτρας να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

ΚΕΔΗΠ

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας καλεί 40 πληρώματα του Πατρινού Καρναβαλιού που επιθυμούν να διατηρήσουν τον αριθμό τους για το Π.Κ. 2023 να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους .

Μετά από έλεγχο των αρχείων προέκυψε ότι (40) πληρώματα είτε δεν έχουν συνεχή παρουσία στο Πατρινό Καρναβάλι είτε δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους για πολλά χρόνια. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους στο Πατρινό Καρναβάλι 2023 διατηρώντας τον αριθμό τους παρακαλούνται να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι επιθυμούν να διατηρήσουν τον αριθμό τους και τα ονόματα και των δυο εκπροσώπων τους στο πρωτόκολλο της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας : info@carnivalpatras.gr

Τα πληρώματα αυτά είναι: 6, 19, 22, 26, 32, 34, 35, 44, 46, 47, 50, 52, 55, 64, 68, 69, 71, 74, 75, 79, 89, 96, 101, 115, 117, 121, 138, 140, 144, 145, 154, 155, 156, 161, 164, 177, 195, 196, 220, 286

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κα Σοφία Μαραχώρη –υπεύθυνη πληρωμάτων στο τηλέφωνο 2610-361750  .