Με ευχές δεν γίνεται δουλειά

Στα χωριά της Τριταίας μετρούν ζημιές από τη φωτιά της Παρασκευής. Ακούστηκε πως «είναι ευχή όλων να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων». Αυτό είναι το πρόβλημα.Μένουμε στις «ευχές», ενώ τις έχουμε ακούσει ξανά.

Μόνο στην Αχαΐα, παρόμοιες υπήρξαν μετά τις φωτιές της Αιγιάλειας, σε Διακοπτό και Ζήρια, αλλά και στα ορεινά της Πάτρας. Δεν χρειάζονται άλλες ευχές.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών μπορεί να έρθει μόνο αν το επιθυμεί ο κρατικός μηχανισμός. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν έχουν αισθανθεί οι πολίτες πως υπάρχει η βούληση.