ΟΛΠΑ: Βασικός μοχλός ανάπτυξης

ΟΛΠΑ: Βασικός μοχλός ανάπτυξης

Τα θεμελιώδη μεγέθη είναι χαρακτηριστικά: Το λιμάνι της Πάτρας άμεσα και έμμεσα συντηρεί περί τις 2.500 θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο 3,7% της τοπικής απασχόλησης, ενώ είτε ευθέως είτε μέσω των εξαρτημένων από το λιμάνι επιχειρήσεων προκαλεί ένα κύκλο εργασιών που πλησιάζει τα 65 εκατ. ευρώ ετησίως.

ΟΛΠΑ: Βασικός μοχλός ανάπτυξης

Εξίσου σημαντικοί είναι και μερικοί αριθμοί ακόμα. Στη διάρκεια του 2013 διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού 540.000 επιβάτες, 160.000 φορτηγά και περί τις 100.000 ΙΧ αυτοκίνητα.
Είναι αλήθεια και είναι γνωστή. Η Πάτρα δεν νοείται χωρίς το λιμάνι της και φυσικά δεν υπάρχει λιμάνι χωρίς την Πάτρα. Συνεπώς, το να γνωρίζουμε τι είναι και, ακόμα περισσότερο, τι μπορεί να είναι το λιμάνι είναι βασικός όρος σε κάθε συζήτηση που αφορά την πορεία της Πάτρας.

ΟΛΠΑ: Βασικός μοχλός ανάπτυξης

Την υπόθεση του εμπορικού τμήματος του νέου λιμανιού οφείλει να τη στηρίξει με αποφασιστικότητα όλη η πόλη. Είναι το απαραίτητο βήμα και το μεγάλο έργο της πόλης για τα επόμενα χρόνια. Εξίσου κρίσιμη είναι η υπόθεση της μακροπεριφέρειας Αδριατικής- Ιονίου. Η μακροπεριφέρεια αποτελεί, πλέον, εγκεκριμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης και αυτό συνεπάγεται ιδιαίτερες ευκαιρίες για το λιμάνι και τον ΟΛΠΑ.
Μήπως το λιμάνι είναι το βασικό αναπτυξιακό μας εργαλείο;

ΟΛΠΑ: Βασικός μοχλός ανάπτυξης

Το λιμάνι της Πάτρας που δεσπόζει στο ∆υτικό Λιμενικό Σύστημα της χώρας.
Αποτελεί τη κύρια δυτική πύλη της χώρας. Εξυπηρετεί επιβατικά και εμπορικά την Νότια και Κεντρική Ελλάδα, την κύρια επιχειρηματική και καταναλωτική περιοχή της που είναι η ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η συμβολή του στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας διαχρονικά ήταν και είναι σημαντική. Ανήκει στους Λιμένες ∆ιεθνούς Ενδιαφέροντος: (Κατηγορία Κ1, ΚΥΑ 8315.2/02/07 (ΦΕΚ Β’202). Στη δυτική πλευρά της Ελλάδας ανήκουν ακόμη οι λιμένες Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας.

Είναι ενταγμένο στο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών και μάλιστα στο κεντρικό δίκτυο (core network) όπως αυτά έχουν καθοριστεί για την περίοδο 2014-2050 στην από- φαση 661/2010/ΕΕ (Οδηγίες για την ανάπτυξη του ∆∆Μ) και στο COM (2011) 650/19-10-2011 Σχέδιο Κανονισμού αναφορικά με τις οδηγίες για την ανάπτυξη του ∆∆Μ.

Η στρατηγική του ΟΛΠΑ ΑΕ επικεντρώνεται α) στη διατήρηση και ενίσχυση της ηγετικής θέσης μεταξύ των λιμένων της ∆υτικής Ελλάδας ως κύριας και βασικής δυτικής πύλης της χώρας και β) στη δυναμική είσοδό του στην τουριστική αγορά με την ανάδειξή του ως τουριστικού λιμένα (mega yachts, κρουαζιέρα).

Ο ΟΛΠΑ υλοποιεί μια εξωστρεφή πολιτική συνεργασίας με αντίστοιχα λιμάνια της Αδριατικής κατ’ αρχάς και άλλα αντίστοιχα στη θαλάσσια αρτηρία της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης σε θέματα λιμενικής βιομηχανίας, μέσω υλοποίησης προγραμμάτων και μνημονίων συνεργασίας όπως το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των λιμένων Βενετίας – Πατρών – Ηγουμενίτσας.

Σχεδιάζεται με πρωτοβουλία του ΟΛΠΑ ΑΕ η δημιουργία ενός δικτύου μόνιμα συνεργαζόμενων λιμένων της Αδριατικής για συνεχή επικοινωνία και συνεργασία για ανάπτυξη «φιλικών» λιμένων στους χρήστες με οικονομίες κλίμακος και ποιοτικές υπηρεσίες. Δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας της επιστημονικής κοινότητας και του Οργανισμού για απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα λιμενικών υπηρεσιών, ασφάλειας λιμενικών μεταφορών (εμπορευμάτων και επιβατών) κ.λπ.

Το εμπορικό τμήμα του Λιμένα Πατρών αποτελεί το έργο που απομένει για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Νότιου Λιμένα Πατρών. Περιλαμβάνει το εμπορικό δυτικό κρηπίδωμα μοναδοποιημένων φορτίων, νότιο (πλευρικό) πολυχρηστικό και επικίνδυνων φορτίων κρηπίδωμα, τον κυματοθραύστη και χερσαία επιφάνεια συνολικής έκτασης που θα ξεπερνά τα 40 στρέμματα.

Αποτελεί τη Β’ φάση του 3ου τμήματος του Λιμένα της Πάτρας, σύμφωνα με τον αρχικό ολοκληρωμένο σχεδίασμό του Λιμένα ως κατασκευαστικό έργο και περιλαμβάνει επιπλέον την προμήθεια / εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη διαχείριση των φορτίων (Ε/Κ και του χύδην).

Ο ΟΛΠΑ είναι ένας οργανισμός άρρηκτα συνδεδεμένος με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενος από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης του. Αναγνωρίζοντας πλήρως την ευθύνη που του αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και σεβόμενος τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονόμησε και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής) προβαίνει σε πληθώρα στοχευμένων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

ΟΛΠΑ: Βασικός μοχλός ανάπτυξης

Google News

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ