Πάτρα: Επιστολή Πελετίδη προς την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Ποια είναι η πρόταση του Δήμου Πατρέων για τη συνέχιση της ανακύκλωσης στην περιοχή.

Πάτρα

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με επιστολή του, προς την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, την οποία κοινοποιεί στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, αναφέρεται στον σχεδιασμό της ανακύκλωσης στην περιοχή και καταθέτει πρόταση του Δήμου για την συνέχιση της ανακύκλωσης.

Η επιστολή του Δημάρχου, έχει ως εξής:

«Αγαπητοί κύριοι,

Για τη συνέχιση της συνεργασίας του Δήμου Πατρέων με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και τον αρμόδιο Υπουργό, επισημαίνοντας την ανάγκη κυβερνητικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλισθεί η απόδοση των εισφορών για τη συλλογή και ανακύκλωση συσκευασιών, όπως έχουν υποχρέωση από τη νομοθεσία, οι εταιρείες που παράγουν και διαθέτουν στην εγχώρια αγορά συσκευασμένα προϊόντα. Στις 5/4/2022 έγινε συνάντηση του Δημάρχου Πάτρας και του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Ασπράγκαθου με τον κ. Χιωτάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΟΑΝ και υπήρξε υπόσχεση από τον κ. Χιωτάκη για παρέμβαση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα, στην οποία θα έθετε τα αιτήματά μας για απρόσκοπτη συνέχιση της ανακύκλωσης συσκευασιών.

Μετά την από 21.3.2022 επιστολή που λάβαμε, συνοδευόμενη από πρόταση σύμβασης, το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (13/4/2022), όπου έγινε λεπτομερής ενημέρωση και συζήτηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο δε δέχεται το σχέδιο σύμβασης, που έστειλε η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων.

Καλεί την Κυβέρνηση, να εφαρμόσει τη νομοθεσία, που η ίδια και οι προηγούμενες Κυβερνήσεις ψήφισαν και να σταματήσει η ασυλία των εταιρειών παραγωγής συσκευασμένων προϊόντων. Να επιβάλει ειδική φορολογία στις επιχειρήσεις παραγωγής ανακυκλώσιμων, που να καλύπτει συνολικά το κόστος ανακύκλωσης. Οι συμβάσεις με τις οποίες γινόταν η ανακύκλωση επί μία εικοσαετία, συμπεριλαμβάνοντας τις αναγκαίες βελτιώσεις, να συνεχιστούν, ώστε να αναβαθμιστεί η ανακύκλωση.

Να διασφαλιστεί η απασχόληση των εργαζομένων στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και στην αποκομιδή των μπλε κάδων ανακύκλωσης».

Το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας, στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 27 Απριλίου, κατέληξε ομόφωνα στο παρακάτω ψήφισμα, που αφορά στην άρνηση της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., να ανανεώσει τη σύμβαση με το Δήμο Πάτρας, Αγρινίου και άλλους Δήμους:

«Καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση, γιατί οποιαδήποτε διακοπή της ανακύκλωσης θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στη γενικότερη διαχείριση των απορριμμάτων, σε όλους τους Δήμους της περιοχής. Θα προκληθεί μια μεγάλη οπισθοδρόμηση και αναξιοπιστία του συστήματος ανακύκλωσης προς τους δημότες μας και επιπλέον θα επιβαρυνθούν με τα τέλη ταφής, πρόστιμο και το κόστος αποκομιδής, χωρίς να ευθύνονται.

Η κυβέρνηση να εφαρμόσει τη νομοθεσία που η ίδια και οι προηγούμενες ψήφισαν και να επιβάλει ειδική φορολογία στις επιχειρήσεις παραγωγής ανακυκλώσιμων, που να καλύπτει συνολικά το κόστος ανακύκλωσης. Οι συμβάσεις με τις οποίες γινόταν η ανακύκλωση να συνεχιστούν, χωρίς διακοπή, συμπεριλαμβάνοντας τις αναγκαίες βελτιώσεις, ώστε να αναβαθμιστεί η ανακύκλωση. Η ΕΕΑΑ να συνεχίσει αδιατάρακτα τη λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) του Δήμου Πάτρας, ώστε να γίνεται η διαλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών των Δήμων της περιοχής μας και να διασφαλιστεί η απασχόληση των εργαζομένων στο ΚΔΑΥ.

Να πραγματοποιηθεί άμεσα, συνάντηση εργασίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα με τον Πρόεδρο την Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας κ. Παπαδόπουλο, το Δήμαρχο Πατρέων κ. Πελετίδη και το Δήμαρχο Αγρινίου κ. Παπαναστασίου – Πρόεδρο Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)».

Επειδή η θέληση για την συνέχιση και βελτίωση των αποτελεσμάτων της ανακύκλωσης στην Πάτρα είναι αμοιβαία κάνουμε την ακόλουθη πρόταση.

Ο Δήμος της Πάτρας θα παραχωρήσει το ΚΔΑΥ ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων στην ΕΕΑΑ Α.Ε. για μακροχρόνια χρήση, που η διάρκεια της θα καθορισθεί. Στο ΚΔΑΥ του Δήμου Πατρέων γίνεται διαλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασίας, επί μία εικοσαετία, τόσο του Δήμου Πατρέων όσο και πολλών Δήμων της Περιφέρειας, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή ενοικίου εκ μέρους της ΕΕΑΑ, με αντάλλαγμα την αποκομιδή των μπλε κάδων μόνο στη Δημοτική Ενότητα Πάτρας, ενώ στις άλλες Δημοτικές Ενότητες η αποκομιδή εκτελείται από συνεργεία του Δήμου Πατρέων.

Με το ΚΔΑΥ, θα παραχωρηθεί για χρήση και ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης ανακτώμενων και το parking. Να επισημάνουμε ότι ο Δήμος Πατρέων παρέχει τη φύλαξη του ΚΔΑΥ και σύστημα καμερών για την εικοσιτετράωρη επιτήρησή του, όπως επίσης και εγκαταστάσεις και προσωπικό για τη ζύγιση των υλικών και εν γένει το σύνολο των εγκαταστάσεων.

Ο Δήμος θα συνεχίσει να εφοδιάζει όλα τα οχήματα που εκτελούν την αποκομιδή και χρησιμοποιούνται στη λειτουργία του ΚΔΑΥ με καύσιμα και να συντηρεί τους μπλε κάδους.

Ο Δήμος Πατρέων έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού, σε συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, Πανεπιστήμια και κυρίως με σχολεία. Τα ανακυκλώσιμα συλλέγονται και παραδίδονται στο ΚΔΑΥ. Ειδικά στα σχολεία έχουν εγκατασταθεί μέσα στις αυλές κάδοι με κίτρινο καπάκι. Παράλληλα, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, διενεργείται ένα πρόγραμμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης των μαθητών και πρακτικής εφαρμογής της ανακύκλωσης, τόσο στα σχολεία όσο και στις θερινές κατασκηνώσεις και άλλες θερινές εκπαιδευτικές δράσεις του Δήμου. Τα αποτελέσματα της χωριστής συλλογής καθαρού έντυπου χαρτιού στα σχολεία είναι πολύ καλά και οι ποσότητες αναμένεται να αυξηθούν.

Τα παραπάνω παραχωρούνται στην ΕΕΑΑ χωρίς αντίτιμο και η ΕΕΑΑ, σε ανταπόδοση, αναλαμβάνει τη λειτουργία του ΚΔΑΥ και την αποκομιδή των μπλε κάδων στη Δ.Ε. Πάτρας. Στις λεπτομέρειες για την υπογραφή της σύμβασης θα συζητηθούν και τρόποι παραπέρα βελτίωσης της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων της ανακύκλωσης συσκευασιών και έντυπου χαρτιού.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος της Πάτρας έχει εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις για την εγκατάσταση άνω των 70 γωνιών ανακύκλωσης με ημιυπόγειους κάδους μεγάλης χωρητικότητας, για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και έντυπου χαρτιού, όπως επίσης για την κατασκευή πράσινου σημείου. Στα έργα αυτά συμπεριλαμβάνεται και χρηματοδότηση για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών όσον αφορά στην ανακύκλωση. Είναι ανάγκη να ορισθεί άμεσα συνάντηση των δύο μερών για την συζήτηση επί της ως άνω πρότασής μας».