Πάτρα: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας – Εκ νέου πρόεδρος ο Ανδρέας Σοφιανόπουλος

Δείτε τη σύνθεση του ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας

Πάτρα

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση συγκρότησης Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου  Αχαΐας τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

– Πρόεδρος: Σοφιανόπουλος Ανδρέας (ομόφωνα)
– Αντιπρόεδρος: Τσάρα Μαρίνα (ομόφωνα)
– Γενικός Γραμματέας: Κατερίνης Ιωάννης (ομόφωνα)
– Ταμίας και Δ. Σύμβουλος του ΔΙ.ΛΟ.ΦΑΡ. Αχαΐας: Σκαρλάτος Ιωάννης (ομόφωνα)
– Ειδικός Γραμματέας: Μαγκώτσιος Δημήτριος (ομόφωνα)

Σημειώνεται πως το ίδιο Δ.Σ., σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Φ.Σ. Αχαΐας,
ισχύει και για τον ΔΙ.ΛΟ.ΦΑΡ. Αχαΐας.

Ο Πρόεδρος: Ανδρέας Σοφιανόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας: Κατερίνης Ιωάννης

Η Αντιπρόεδρος: Τσάρα Μαρίνα

Ο Ταμίας: Σκαρλάτος Ιωάννης

Ο Ειδ. Γραμματέας: Μαγκώτσιος Δημήτριος

Τα Μέλη: Αγγελόπουλος Νικόλαος
Ευσταθίου Αθανάσιος
Λάτσης Δημήτριος
Πάλμος Σπυρίδων