Πώς ψηφίζει ο κόσμος;

Ο Νίκος Μιχαλόπουλος είναι τ. πρόεδρος Τοπικής Αιγίου ΝΔ.

Βρέθηκα στην αναζήτηση απάντησης, για το πώς ψηφίζει ο κόσμος. Ετσι, γενικά κι απροσδιόριστα.

Γρήγορα βρήκα μια μεγάλη τάση. Με προσωπικό συμφέρον, είτε είναι πολίτης είτε συντεχνία ή κάποια εταιρεία κ.λπ. Αυτή η τάση συμφέροντος είναι και η πιο δραστήρια, ασχολείται περισσότερο, μιλάει περισσότερο, ενδιαφέρεται περισσότερο και φυσικά προσπαθεί να επιδράσει περισσότερο σε άλλες τάσεις.

Υπάρχουν, επίσης, πολλές μικρές τάσεις. Η φιλία, η συγγένεια, η ιδεολογία (μίκρυνε), το καλαμπούρι κ.λπ., που έχουν την αξία τους.

Αλλη μεγάλη τάση είναι η σιωπηλή πλειοψηφία, που θέλει έναν άνθρωπο ή σύνολο ανθρώπων για να κάνει δουλειά, να διοικήσει και να φτιάξει καλύτερο μέλλον για όλους! Αυτή η τάση, αυτό το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, πρέπει να γίνει πιο ενεργό, να διεκδικεί σε βάθος την γνώση και να έχει δυνατή γνώμη, χωρίς επιδράσεις από άλλες τάσεις, με άλλα κριτήρια SOS.

Αυτή την μεγάλη κοινωνία πρέπει να αναζητά και να προστατεύει ο κάθε υγιής πολιτικός. Τότε, κάποιοι θα «εκπέσουν του θρόνου» τους, ως ανίκανοι και κάποιοι θα ανέβουν ως ικανοί. Τότε θα προκύψουν καλύτεροι ηγέτες και δικαιότερη κοινωνία.

Ας ελπίζουμε πως ο αγώνας και η πίστη μας κάποτε θα δικαιωθούν.