Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τους νέους πίνακες

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα κατάταξης, κατά κλάδο και ειδικότητα των εκπαιδευτικών.

Προσλήψεις

Στάλθηκαν την Πέμπτη στο Εθνικό Τυπογραφείο, οι δύο προκηρύξεις (1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023) των εκπαιδευτικών, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα για το άνοιγμα των πινάκων κατάταξης, των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι προκηρύξεις αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

  • Δείτε ΕΔΩ για να δείτε τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα κατάταξης, κατά κλάδο και ειδικότητα για  την Προκήρυξη 1ΓΕ/2023
  • Δείτε ΕΔΩ για να δείτε τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα κατάταξης, κατά κλάδο και ειδικότητα για  την Προκήρυξ 2ΓΕ/2023.