«Ράλι» εξώσεων σε ακίνητα της Πατρών-Πύργου – Τελεσίγραφο σε ιδιοκτήτες… χωρίς άμεσες αποζημιώσεις

Απόφαση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του νέου οδικού άξονα. Οι κάτοχοι ιδιοκτησιών καλούνται να τις παραδώσουν στον εργολάβο του έργου, επ’ απειλή νομικών μέτρων και με κίνδυνο αποβολής. Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα χρήματα των αποζημιώσεων… αλλά μετά από πολλά χρόνια κι αφού έχει παραδοθεί το έργο!

Ράλι Η νέα απαλλοτρίωση αφορά τμήμα 10 χλμ. από το Μιντιλόγλι έως τα Βραχνέικα Πάτρας

Στη δεύτερη συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για την κατασκευή του νέου Αυτοκινητίπόδρομου Πατρών -Πύργου, προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων με Σύμβαση Παραχώρησης, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η απόφαση αφορά στα πρώτα 10 χιλιόμετρα του οδικού άξονα, από το Μιντιλόγλι έως τα Βραχνέικα του Δήμου Πατρέων και έχει εφαρμογή σε 204 ιδιοκτησίες, οι οποίες απαλλοτριώθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2022 και αφορά σε 350 δικαιούχους που κατέχουν ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100% ή μέρος αυτής, ως συνδικαιούχοι.

Η Υπηρεσία καλεί, τώρα, τους ιδιοκτήτες, νομείς και κατόχους των ακινήτων αυτών, να τα παραδώσουν εντός 10 ημερών στον εργολάβο του έργου, για να ξεκινήσει τις αναγκαίες εργασίες διάνοιξης του δρόμου, που έχουν σταματήσει στο συγκεκριμένο σημείο εδώ και αρκετό καιρό.

Μάλιστα, η ανάδοχος του έργου «Ολυμπία Οδός» θα ενεργήσει για την κατάληψη των ακινήτων – αν παρά τη χορηγημένη άδειας επέμβασης του Δικαστηρίου εμφανιστούν περιπτώσεις αρνητών να παραδώσουν τα ακίνητα – ενημερώνιοντας γραπτώς τα αρμόδια Δικαστικά Γραφεία, γνωστοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία των δυστροπούντων, ώστε να κινηθεί άμεσα η διαδικασία αποβολής τους, από δικαστικό επιμελητή, για την οποία θα επιβαρυνθούν οι ίδιοι με την αντίστοιχη δαπάνη.

Οσον αφορά στην προσωρινή αποζημίωση των ιδιοκτητών, γίνεται γνωστό ότι το ποσό που κρίθηκε πληρωτέο με την απόφαση (2023) του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η είσπραξη, όμως, θα είναι δυνατή για τους δικαιούχους, ύστερα από την έκδοση απόφασης αναγνώρισης από το αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο αναμένεται να γίνει το 2024.

Οπως δήλωσε στην «Πελοπόννησο» ο δικηγόρος Γιώργος Βλάχος, που εκπροσωπεί την μεγαλύτερη ομάδα δικαιούχων, οι ιδιοκτήτες, νομείς και κάτοχοι των ακινήτων, υποχρεούνται να παραδώσουν τις περιουσίες τους, αλλά θα κάνουν χρόνια να πληρωθούν τις αποζημιώσεις, όπως γίνεται κατά πάγια πρακτική, λόγω περίπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή, δύο βασικά στάδια: Πρώτον, την αναγνώριση του ποσού της αποζημίωσης για κάθε μια από τις απαλλοτριούμενες περιουσίες και δεύτερον, την αναγνώριση όσων δικαιούνται αποζημίωσης. Επιπλέον, αντίστοιχα, εμπλέκονται Πρωτοδικείο και Εφετείο, με όποιες αναβολές μπορεί να δοθούν, που είναι πολλές. Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και η περίπτωση της προσφυγής στον Αρειο Πάγο. Γι’ αυτό και σε όλες τις απαλλοτριώσεις, οι αποζημιώσεις καταβάλλονται πλήρεις μετά από πολλά χρόνια, αφού έχει παραδοθεί το έργο.

Ετσι και στην περίπτωση της δεύτερης συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (Μιντιλόγλι – Βραχνέικα) οι τιμές αποζημίωσης που καθορίστηκαν δικαστικά είναι προσωρινές και δεν προδικάζουν τις οριστικές τιμές, που θα καθοριστούν με τη συνήθη διαδικασία του προσδιορισμού προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδας, η οποία θα ακολουθήσει.