Στη Γερουσία

H Γιάννα Αγγελοπούλου μιλά σε ειδική εκδήλωση στη Βουλή με θέμα «Η Ελλάδα το 2040». Η συζήτηση γίνεται στην αίθουσα Γερουσίας. Ταιριαστή επιλογή, μια που το 2040 θα μας έχει γονατίσει το δημογραφικό, και η χώρα θα έχει γεράσει. Εκτός αν μας προλάβει η κλιματική αλλαγή, που είτε θα μας έχει θάψει κάτω από κύματα και θα έχει αφήσει τις κορυφές της Πίνδου ως νησιά είτε θα έχει ενισχυθεί ο πληθυσμός μας από μετανάστες που θα έχει οδηγήσει στα μέρη μας ο πόλεμος του νερού. Που δεν θα γίνει με νεροπίστολα. Ποιος θα είναι πρόεδρος στον οργανισμό «Ελλάδα 2040», τότε; Να βοηθήσουμε. Θα είναι γένους θηλυκού.


ΑΛΛΑ PHOTO STORIES