Τελική Διαδικτυακή Ημερίδα για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»

Ημερίδα

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Επισκευαστών Δικύκλων ΠΑΣΕΕΕΔ διοργανώνει την τελική διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Ολοκλήρωση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας». Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 14.00 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex.

Μετά από ένα χρονικό διάστημα 3 ετών, ο ΠΑΣΕΕΕΔ έχει την χαρά να διοργανώσει την τελική ημερίδα για την Πράξη «Ολοκλήρωση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας» και να ενημερώσει το κοινό για την επιτυχή ολοκλήρωση της Πράξης και την  επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Όσοι παρακολουθήσουν τις εργασίες της διαδικτυακής ημερίδας, θα μπορέσουν να ενημερωθούν για την ολοκλήρωση της Πράξης και των αποτελεσμάτων της, ενώ αναμένεται να αναδειχθεί και η αξία της της τηλεκατάρτισης, στην εποχή του Covid-19. Στην διαδικτυακή ημερίδα του ΠΑΣΕΕΕΔ αναμένεται να συμμετάσχουν πλήθος ομιλητών, ενώ χαιρετισμό προς τους ενδιαφερόμενους θα απευθύνει και ο αντιπρόεδρος του ΠΑΣΕΕΕΔ. Με την ολοκλήρωση της ημερίδας θα ακολουθήσει διάλογος μεταξύ των ομιλητών και του κοινού για όλα τα θέματα που απασχόλησαν την υλοποίηση της Πράξης. Η συμμετοχή σε κάθε ενδιαφερόμενο είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες:

www.paseeed.gr

www.024.paseeed.gr

Η παρακολούθηση της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex.

Χρηματοδότηση της Πράξης                                             

Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ 1191. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόσους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  2017ΣΕ11910033.

Ημερίδα

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News

pelop Google news bing news pelop whatsapp Pelop