Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπαιδεύει αγρότες: Θερμοκήπια υψηλής τεχνολογίας

Φιλοδοξεί να παρέχει στους αγρότες γνώσεις για το πώς η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής μπορούν να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους, τις προσωπικές τους δεξιότητες και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

Πανεπιστήμιο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Εργο «Next Generation Training on Intelligent Greenhouses (NEGHTRA)»-Εκπαίδευση επόμενης γενιάς σε ευφυή θερμοκήπια, που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προσαρμόσιμου και ευέλικτου συστήματος διά βίου μάθησης, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και αποτελεσματική διδασκαλία.

Φιλοδοξεί να παρέχει στους αγρότες γνώσεις για το πώς η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής μπορούν να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους, τις προσωπικές τους δεξιότητες και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

«Η κατάρτιση», όπως εξηγεί η υπεύθυνη του έργου Αγγελική Καυγά, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών «παρέχεται σε δύο διαφορετικές ομάδες:

α) εκπαιδευόμενοι 1ου επιπέδου, όπως προσωπικό και ερευνητές των ΑΕΙ/ερευνητικών κέντρων, ενδιάμεσοι εκπαιδευτές του αγροτικού τομέα, εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών αρχών που ασχολούνται με την αγροτική ανάπτυξη και β) εκπαιδευόμενοι 2ου επιπέδου, όπως αγρότες και φοιτητές».

Αγγελική Καυγά

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Knowledge Alliances 2020, με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται σε 7 γλώσσες όσον αφορά τους αγρότες και στα Αγγλικά όσον αφορά τους φοιτητές και λοιπούς ενδιαφερόμενους. Είναι ευρέως προσβάσιμο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης https://learn.neghtra.eu/, προωθούμενο από εργαλεία εικονικής πραγματικότητας, εκπαιδευτικά βίντεο, παρουσιάσεις βέλτιστων πρακτικών και άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία.

«Το έργο συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και μετατροπή των θερμοκηπιακών μονάδων σε θερμοκήπια υψηλής τεχνολογίας για την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας της καλλιέργειας και οικονομικού δυναμικού, ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς και των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Ως εκ τούτου, διευκολύνει την υιοθέτηση της καινοτομίας από υφιστάμενους και επίδοξους Ευρωπαίους αγρότες» εξηγεί η κ. Καυγά.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από 16 εταίρους, μεταξύ των οποίων 5 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), 4 Εξειδικευμένες ΜΜΕ και 7 Ενδιάμεσους Φορείς.