ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Η Νέα Εποχή στη Δυτική Ελλάδα

Η Νέα Εποχή στη Δυτική ΕλλάδαΤου ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΑ *


Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι πλέον παρελθόν. Οι πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποφάσισαν να αλλάξουν σελίδα και όχι τυχαία. Οι πανηγυρισμοί και η χαρά τελείωσαν για όλους εμάς που συμβάλαμε στην ανατροπή του σκηνικού από την επόμενη μέρα. Η αίσθηση της ευθύνης για την επόμενη μέρα που τυπικά αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου αλλά ουσιαστικά από την 3η Ιουνίου δε μας δίνει περιθώρια για σπατάλη χρόνου.
Η βελτίωση των δεικτών που υστερούμε, όπως αναλυτικά έχει αποτυπωθεί στο πρόγραμμά μας, θα επέλθει μέσα από συγκεκριμένα βήματα.
Οι υποδομές που συνίστανται σε Οδικό, σιδηροδρομικό δίκτυο και αεροπορικές μεταφορές και λιμένες αποτελούν τον 1ο πυλώνα για τη νέα Περιφερειακή αρχή.
2ος πυλώνας η Εξυπνη και ανταγωνιστική οικονομία. Αφορά τον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα Παραγωγής για τους οποίους κρίνεται άμεση η ανάγκη προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων με ταυτόχρονη κατάρτιση και εφαρμογή μιας πολιτικής προώθησης των προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
Τέλος στον Τριτογενή Τομέα ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τουριστικής δραστηριότητας, όπως επίσης και η διορθωτική παρέμβαση σε σχέση με τις ελλείψεις στις υπηρεσίες υγείας, την ερευνητική δραστηριότητα και την επιχειρηματική καινοτομία.
Ακολουθεί ό ο 3ος πυλώνας που έχει να κάνει με την «ΑΕΙΦΟΡΙΑ στην Ενέργεια, το Περιβάλλον και την παραγωγή. Η πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας στο δίκτυο του φυσικού αερίου, η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων αλλά και άλλες ανανεώσιμες πήγες ενέργειας όπως οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, οι υδροηλεκτρικές μονάδες, και η βιομάζα, εξυπηρετούν τους στόχους της γενικότερης επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Σ' αυτό το σημείο δεν πρέπει να παραλείψουμε την ανάγκη άμεσης εκπόνησης Σχεδίου Διαχείρισης Καταστροφών και την αναθεώρηση σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας για την Περιφέρειας.
Στη συνέχεια στον 4ο πυλώνα, που αφορά την κοινωνία και την άρση των αποκλεισμών. Η ΠΔΕ καλείται να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την προώθηση ενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα. Να προχωρήσει στην Υλοποίηση δράσεων για τον περιορισμό της ανεργίας. Μεταξύ των δράσεων αυτών προγραμματίζεται η κατάρτιση ενός σχεδίου ανάπτυξης της απασχόλησης των νέων, των γυναικών και των ειδικών ευπαθών ομάδων (π.χ. ΑΜΕΑ), η παροχή υπηρεσιών υγείας για τα παιδιά, η ένταξη ομάδων που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού και η ενίσχυση των αστέγων.
Στον τομέα της καινοτομίας που αποτελεί τον 5ο πυλώνα η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας. Ενίσχυση και ανάδειξη της Πάτρας σε διεθνές ερευνητικό και τεχνολογικό HUB, λειτουργία ενός Τεχνολογικού Πάρκου για START-UPS, ειδικά σε ΤΠΕ, ίδρυση ενός κέντρου για την Ψηφιοποίηση της Βιομηχανίας, και άλλες ανάλογες δράσεις οφείλουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε στα επόμενα χρόνια.
Η Δυτική Ελλάδα στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού αποτελεί τον 6ο πυλώνα για τη νέα Περιφερειακή αρχή. Στοχεύουμε στη διαμόρφωση και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας με πυρήνα την Αρχαία Ολυμπία. Ταυτόχρονα μεριμνούμε για την ολοκλήρωση του δικτύου μεταφορών και συγκοινωνιών. Προωθούμε τη δημιουργία δικτύων εξωστρέφειας σε επιμέρους τομείς (θρησκευτικός τουρισμός, κ.ά.), δράσεων ανταλλαγών εξειδικευμένου ερευνητικού προσωπικού και ενέργειες προβολής και διάχυσης όπως π.χ. η διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων.
Τέλος, ο 7ος πυλώνας αφορά τη Διοικητική Ικανότητα, τη Λογοδοσία και την Πολυ-επίπεδη Διακυβέρνηση που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη όλων των παραπάνω. Εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές και τον εξοπλισμό της ΠΔΕ, παρέχουμε πληροφόρηση και τεχνική υποστήριξη στους κοινωνικούς, επιχειρηματικούς και λοιπούς φορείς της ΠΔΕ, σχετικά την διαχείριση χρηματοδοτικών δράσεων, απλοποιούμε τις διαδικασίες ελέγχου και αδειοδότησης και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένο σύστημα διεκπεραίωσης υποθέσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις με υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης.

* Ο Ανδρέας Φίλιας είναι εκπαιδευτικός, νυν δημοτικός σύμβουλος και νέος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Νεκτάριου Φαρμάκη.


Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:01:50]