ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ανοίγει αύριο η πάγια ρύθμιση οφειλών στην εφορία

Ανοίγει αύριο η πάγια ρύθμιση οφειλών στην εφορίαΑύριο, 26 Φεβρουαρίου, κάνει «ποδαρικό» η πλατφόρμα για τη νέα πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 ή 48 δόσεις.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών περίμεναν… εναγωνίως 4 εκατομμύρια οφειλέτες της εφορίας. Οι τελικές λεπτομέρειες για τη νέα πάγια ρύθμιση οφειλών δόθηκαν στη δημοσιότητα στα τέλη Φεβρουαρίου, με την απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Στην εν λόγω απόφαση δίνονται αναλυτικές διευκρινίσεις για το αν μπορεί να γίνει μετάπτωση από τη ρύθμιση οφειλών σε 12 δόσεις στην 24άρα έκδοση -δηλαδή από την παλιά στη νέα πάγια ρύθμιση.
Στη νέα πάγια ρύθμιση οφειλών μπορούν να μεταφερθούν όσες οφειλές ήταν αρρύθμιστες την 1η Νοεμβρίου 2019 και μπήκαν στη 12άρα ρύθμιση έως τις 26 Φεβρουαρίου.

Ελάχιστη δόση είναι τα 30 ευρώ και μετά από επιλογή του οφειλέτη δύνανται να ρυθμιστούν και:
α) οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές ή δόσεις οφειλών και
β) οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.

Ενα σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι ότι για να γίνει η ρύθμιση οφειλών σε 24 δόσεις (ή σε 48 δόσεις για έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις) θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού.
Nέα πάγια ρύθμιση οφειλών: Τα 10 σημεία - κλειδιά

Γι' αυτόν τον λόγο ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για την ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση οφειλών, ο οφειλέτης πρέπει με υπεύθυνη δήλωση του να δηλώνει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του.

Εισοδηματικά κριτήρια -ίδια με αυτά των 120 δόσεων- προβλέπονται μόνο για τις περιπτώσεις που κάποιος επιθυμεί να ρυθμίσει οφειλή σε 48 δόσεις.

Αναλυτικότερα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 ήταν σε ισχύ. Μετά από επιλογή του οφειλέτη δύνανται να ρυθμιστούν και:

Α) οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές ή δόσεις οφειλών και

Β) οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.

2. Οι τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ φόρος εισοδήματος) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
3. Οι έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 δόσεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.
4. Η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνεται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης ενώ οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
5. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ
6. Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
7. Σε οφειλές που ρυθμίζονται μέχρι και 12 δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο.
8. Σε οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.
9. Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του χρέους (τακτικής ή έκτακτης οφειλής) για να μπορέσει να επανενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει διπλή προκαταβολή, θα αφαιρεθούν οι δόσεις που ήταν συνεπής, ενώ το επιτόκιο θα είναι προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδες.
10. Οσοι οφειλέτες είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης, κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 25% των τόκων που έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [20:53:43]