ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αίγιο: Ως έχουν τα Τέλη Άρδευσης, με πιθανές αλλαγές μετά τον κορονοϊό - Οι αντιδράσεις

Αίγιο: Ως έχουν τα Τέλη Άρδευσης, με πιθανές αλλαγές μετά τον κορονοϊό - Οι αντιδράσειςΣτην ηλεκτρονική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αιγιάλειας, σημαντικότερη όλων ήταν η αίτηση 16 μελών της μειοψηφίας (Γούτου-Παπακωνσταντινόπουλου-Κουρή) για επαναφορά της Υπηρεσίας Αρδευσης από τη ΔΕΥΑΑ στον Δήμο και επανακαθορισμό των τελών της.
> Ο δήμαρχος Δημήτρης Καλογερόπουλος εισηγήθηκε αρνητικά, διότι η τιμολογιακή πολιτική δεν μπορεί ν' αλλάξει αφού έχει διαμορφώσει τα τρέχοντα έσοδα - έξόδα του 2020. «Καμία μεταβολή δεν μπορεί να γίνει, διότι επηρεάζεται ο προϋπολογισμός, παρά μόνο στοχευμένες και πλήρως αιτιολογημένες αλλαγές, που όμως δεν κατέθεσε η αντιπολίτευση. Είναι σαφές ότι είναι άκαιρη» τόνισε, χαρακτηρίζοντας δε την αίτησή της «πολιτικό ευχολόγιο, χωρίς ανάληψη ευθύνης». Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το να εξετάσει το ενδεχόμενο βελτίωσης του τιμολογίου, επί ανταποδοτικής βάσης, μόλις περάσει η θύελλα του κορονοϊού.
> Η συνεργαζόμενη με τη δημοτική αρχή αντιδήμαρχος Βασιλική Ψυχράμη διαπίστωσε πως κατά την παλιότερη ψηφοφορία δεν είχε επαρκή στοιχεία με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και συνεπώς επιβάλλεται επανεκτίμηση και επαναπροσδιορισμός των τελών. Επικαλέστηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της ΔΕΥΑΑ για τον ιδιώτη - διαχειριστή της Αρδευσης, αφού είχε υπολογιστεί έξοδο 650.000 ευρώ που τελικά θα 'ναι 350.000 ευρώ. Επιπρόσθετα, είπε ότι σήμερα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη τα νέα τραγικά δεδομένα για την τοπική οικονομία, εξαιτίας της πανδημίας. Οι τιμές χρέωσης του ποτιστικού νερού που πρότεινε είναι: 0-100m3 0,10 ευρώ 101m3-500m3 0,24 ευρώ, 501m3-1.000m3 0,27 ευρώ και 1001m3 και άνω 0,30 ευρώ. Για τα αγροτεμάχια κάτω του 1 στρ. αναλογικότητα χρέωσης σε 3 κλίμακες, μέχρι 300 στρ., μέχρι 600 στρ. και μέχρι 1.000 στρ.
Τελικά, το ΔΣ απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης, με 16 ψήφους έναντι 14 υπέρ (απουσίαζαν 3 μέλη).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Προέχει το ζήτημα της υγείας του πληθυσμού της Αιγιάλειας
Εκ μέρους του δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, σχετικά με την έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση που συγκλήθηκε δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και ιδιαίτερα όσον αφορά στην αίτηση 16 Δημοτικών Συμβούλων για επαναφορά της άρδευσης στο Δήμο Αιγιαλείας και τον επανακαθορισμό των τελών αυτής, σημειώνονται τα εξής:

«Σε αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς που ζούμε, με την απειλή του κορωνοϊού, προέχει το ζήτημα της διαφύλαξης της υγείας των συμπολιτών μας. Οφείλουμε όμως να τονίσουμε, για την ενημέρωση όλων, τι πραγματικά ισχύει για την άρδευση αλλά και ποιες είναι οι προθέσεις μας, πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και πάντα προς όφελος του καθενός δημότη ξεχωριστά και όλων μαζί.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σε εφαρμογή αυτών, η τιμολογιακή πολιτική της άρδευσης του Δήμου Αιγιαλείας ανήκει πλέον στην ΔΕΥΑ.
Το τιμολόγιο διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα δεδομένα και απολύτως σύμφωνα με τις εισηγήσεις της υπηρεσίας. Άρα δεν μπορεί να αλλάξει διότι έχει διαμορφώσει τον προτεινόμενο από την υπηρεσία προϋπολογισμό.
Η τιμολογιακή πολιτική αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην συνέχεια και μετά την έγκριση των τελών από το δημοτικό συμβούλιο και με βάση το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων και εξόδων, συντάσσεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Αιγιάλειας.
Καμία μεταβολή λοιπόν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι επηρεάζεται το σύνολο του προϋπολογισμού, παρά μόνο μπορούν να υπάρξουν στοχευμένες και πλήρως αιτιολογημένες αλλαγές, οι οποίες θα αποτυπώνονται και με την ανάλογη μεταβολή των ΚΑ εσόδων και εξόδων.
Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, δεν ήταν δυνατό να γίνει δεκτή η εισήγηση των δημοτικών συμβούλων, αφού δεν είναι τεκμηριωμένη επί καταγραφομένων εσόδων και αναγκών, μιας και τα τέλη άρδευσης είναι ανταποδοτικά.
Πλέον αυτού, είναι σαφές ότι η αίτηση αυτή είναι άκαιρη, αφού τα τέλη ψηφίζονται σε συγκεκριμένο χρόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και συναρτώνται απόλυτα με την ψήφιση του προϋπολογισμού του εκάστου έτους.
Τέλος κείμενα και προτάσεις μπορούν να αποτελούν πολιτικά ευχολόγια, χωρίς ανάληψη ευθύνης και μπορεί ο καθένας να κάνει εύκολα προκειμένου να είναι αρεστός και λαϊκιστής. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να είναι υπεύθυνη και ωφέλιμη. Χαρακτηριστική είναι η πρόταση αιτούντων: «Κρατική φορολόγηση και πληρωμή Δημοτικών Τελών».
Παρά ταύτα, η Δημοτική Αρχή με ρεαλιστικό απόλυτα τρόπο και ανάλογα με την πρόταση των ενδιαφερόμενων ωφελούμενων (αριθμό γαιοκτημάτων-στρέμματα-κυβικά νερού) εξετάζει την δυνατότητα, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, βελτίωσης του τιμολογίου επί ανταποδοτικής βάσης. Θα ακολουθήσει άμεσα υπεύθυνη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή με πλήρη αποτύπωση της αλήθειας, των στοιχείων και επί πραγματικών δεδομένων.
Ως εκ τούτου, την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν μπορεί να ληφθεί οποιαδήποτε νέα απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση, ΣΗΜΕΡΑ προέχει το μεγάλο ζήτημα της υγείας του πληθυσμού και το θέμα (όπως είναι λογικό) θα εξεταστεί μόλις περάσει η θύελλα του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πατρίδα και συνεπώς και η περιοχή μας.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ "ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ"(επ/φαλής Χρ.Γούτος),"Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α"(επ/φαλής Παν. Παπακωνσταντινόπουλος),"ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ"(επ/φαλής Αγγ. Κουρή) και του δημ.συμβούλου Γ.Γκίκα


Εκφράζουμε την διαμαρτυρία μας στην δημοτική αρχή και τις συνεργαζόμενες με αυτήν παρατάξεις για τον τρόπο διενέργειας του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς και την απόρριψη της πρότασης μας που θα έδινε την σωστή και δίκαιη λύση στο θέμα της άρδευσης.

Η δημοτική αρχή αν και είχε τον χρόνο να οργανώσει την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης λόγω ειδικών συνθηκών όπως το νέο ΦΕΚ(αρ.φύλλου 850 13-3-2020) ορίζει ,αδράνησε και προχώρησε στην διαδικασία δια περιφοράς που δεν δίνει την δυνατότητα διαλόγου και ζωντανής ανταλλαγής απόψεων και δυνατότητα παρακολούθησης του κοινού και παρέμβασης όποιου φορέα επιθυμούσε.

Αλλά και με αυτό τον τρόπο που προχώρησε την διαδικασία δηλ. δια περιφοράς δεν φρόντισε να διασφαλίσει την συμμετοχή όλων των δημ. συμβούλων και να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα προβλήματα απο τον νέο τρόπο ψηφοφορίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η πρόταση των 16 δημ. συμβούλων που έγινε μετά απο διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και αφορούσε την ακύρωση της απόφασης για υπαγωγή της άρδευσης στην Δ.Ε.Υ.Α και των δυσβάσταχτων τελών που επέβαλε η νέα δημοτική αρχή του κ. Καλογερόπουλου με τις συνεργαζόμενες παρατάξεις της κας Ψυχράμη και κ. Τριανταφυλλόπουλου καταψηφίστηκε απο τις παρατάξεις αυτές.

Η στάση των παραπάνω παρατάξεων θα οδηγήσει τον αγροτικό κόσμο της Αιγιάλειας σε πλήρη αδιέξοδο ,με ορατό τον κίνδυνο εγκατάλειψης πολλών καλλιεργειών .Ήταν ήδη δεδομένη η αδυναμία των αγροτών να καταβάλλουν αυτά τα εξοντωτικά τέλη ,πόσο μάλλον σήμερα με την καταστροφή της οικονομίας που επιφέρει η πανδημία.

Η δήθεν άλλη πρόταση της κας Ψυχράμη για επανεξέταση κάποιων σημείων του ζητήματος που όμως δεν είχε αντιληφθεί όταν συμμετείχε στην καταστροφική για τους αγρότες απόφαση και η πρόταση για κάποια μικρή μείωση του τιμολογίου εντός όμως ΔΕΥΑ ,μόνο σύγχυση προσπαθεί να επιφέρει στον αγροτικό κόσμο και δεν αλλάζει τίποτα επι της ουσίας .

Παράλληλα προσπαθεί να κρύψει τις βαρύτατες ευθύνες που έχει και δεν φρόντισε να διορθώσει στο τελευταίο συμβούλιο δια περιφοράς υπερψηφίζοντας την πρόταση της αντιπολίτευσης .

Διαβεβαιώνουμε τον αγροτικό κόσμο της Αιγιάλειας ότι θα είμαστε πλάϊ του στον αγώνα του για να αρθεί η αδικία σε βάρος του και τον καλούμε να μην παρασυρθεί απο τις παραπλανητικές δηλώσεις δημάρχου και συνεργαζόμενων με αυτόν παρατάξεων .

Θέλουν να τους εγκλωβίσουν στη αποδοχή της ένταξής τους στην ΔΕΥΑ με τους σκληρούς οικονομικούς όρους που θα ορίζει η ιδιωτική επιχείρηση.

Ο Δήμος μπορεί να είναι ο διαχειριστής της άρδευσης όπως γίνεται στην συντριπτική πλειοψηφία των δήμων της χώρας ,τα τέλη να ανταποκρίνονται στον ισοσκελισμό εσόδων -εξόδων ,να είναι λογικά ειδικά σε αυτή την τραγική παγκόσμια συγκυρία και όποια οφέλη προκύπτουν να επιστρέφουν στον δήμο.
Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[08:58]  Αιγιάλεια: Εφυγε... μαχόμενος ο...
[χθες 21:36]  Αίγιο: Η πόλη δεν ξεχνά τους...
[χθες 13:07]  Νοσοκομείο Αιγίου: Εγιναν πολλά,...
[χθες 08:46]  Αίγιο: Η Βοστίτσα «ποτίζει» σήμερα...
[χθες 08:40]  Το Αίγιο «ποτίζει» τον σπόρο του...
[χθες 18:56]  Μπεντεβή-Σταθακόπουλος: Το πριν...
[χθες 13:21]  Αιγιάλεια: Βγήκαν τα όπλα για το...
[χθες 08:31]  Αίγιο: Παρών, αύριο, στον εορτασμό...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [12:32:40]