ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την αποχέτευση - Σε βόρειες και νότιες περιοχές του Δήμου

Πάτρα: Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την αποχέτευση - Σε βόρειες και νότιες περιοχές του ΔήμουΤη διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πάτρας» δημοσίευσε η ΔΕΥΑΠ. Το έργο έχει προϋπολογισμό 9.915.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας, με την ολοκλήρωση του οποίου, χιλιάδες νοικοκυριά των περιοχών, Αγίου Βασιλείου, Ρίου, Καστελλοκάμπου, Βραχνέικων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μιντιλογλίου και τμήματος της Οβρυάς, θα απαλλαγούν από τους βόθρους, ενώ θα αναβαθμιστεί η ποιότητα της ζωής τους, αλλά και του περιβάλλοντος.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 30η Ιουλίου2020 και ώρα 11:30 π.μ. ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 5η Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Παράλληλα η ΔΕΥΑΠ, προχωρά στην αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και υλικά, για την αύξηση του δυναμικού τους, έτσι ώστε να μπορούν να δεχτούν τα λύματα των περιοχών, στις οποίες η ΔΕΥΑΠ, κατασκευάζει ή πρόκειται να κατασκευάσει δίκτυα λυμάτων.
Προχωράει η προμήθεια ΣΜΑ
Την προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 1.140.800 ευρώ, υπέγραψε η ΕΥΔΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το έργο αφορά την προμήθεια τεσσάρων κινητών ΣΜΑ, για την κάλυψη των αναγκών μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων στους χώρους απόρριψής τους.
Οι ΣΜΑ που θα προμηθευτεί ο Δήμος μας, θα αποτελούνται από ρυμουλκό και ημιρυμουλκούμενο με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 54 κυβικών μέτρων (τουλάχιστον), καινούρια και αμεταχείριστα, πρόσφατης και στιβαρής κατασκευής σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο, διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
Επίσης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που συνεχίζονται και των έργων που υλοποιεί, με ίδιους πόρους, ο Δήμος Πατρέων, με βάση το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ολοκληρώθηκαν οι τοίχοι αντιστήριξης και το έργο ασφαλτόστρωσης στο δρόμο προς Καρυά.
Παρατάσεις για παιδικούς
Από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), γίνεται γνωστό, ότι για την υποβολή αιτήσεων για εγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2020-2021 δίνεται παράταση έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 1 μ.μ. Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά που μπορούν να εγγραφούν στους Παιδικούς Σταθμούς είναι τα γεννημένα από 1/1/2017 έως και 1/3/2018.
Επίσης, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών ανακοινώνει ότι η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω μοριοδότησης (όχι ΕΣΠΑ) των βρεφών και προνηπίων για το έτος 2020 - 2021 παρατείνεται έως και Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει:
με φυσική παρουσία στα γραφεία Σωτηριάδου 6, 2ος όροφος τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 8:00 - 15:00.
ή ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στο email του σταθμού vrefokopatras@hotmail.com
Διαγωνισμός για αυλάκια
Ο Δήμος Πατρέων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης του έργου: Επισκευή - αποκατάσταση υδραυλάκων άρδευσης, με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και διάρκεια εκτέλεσης, 18 μήνες.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων: www.e-patras.gr

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:16:25]