ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Τάσος Αθανασόπουλος: Συναινετικές λύσεις στην εξέταση

Τάσος Αθανασόπουλος: Συναινετικές λύσεις στην εξέταση
Είναι δεδομένο ότι η ελληνική κοινωνία έζησε και εξακολουθεί να ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις, λόγω της πανδημίας. Οι νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν επηρέασαν προφανώς και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας. Στην εκπαιδευτική διαδικασία, κατά το τρέχον εξάμηνο, οι αίθουσες διδασκαλίας έκλεισαν και καταβλήθηκε προσπάθεια για τη διαχείριση της κρίσης με την υιοθέτηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η οποία μπήκε στην καθημερινότητα μας και ολοκληρώθηκε τέλη Μαΐου. Κατά την άποψή μου, όλοι συμφωνούμε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία αποτέλεσε μια λύση ανάγκης, η οποία δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υποκαταστήσει την δια ζώσης εκπαίδευση, που προσφέρει την μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης της ξεχωριστής σχέσης διδάσκοντα και διδασκόμενου.
Όσον αφορά στην εξεταστική διαδικασία, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο περίπλοκο, διότι πρόκειται για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών, σε σχέση με το διδακτικό έργο που προηγήθηκε και τη γνώση που απέκτησαν στα μαθήματα, τα οποία συστηματικά και αδιαλείπτως διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Δεδομένων των συνθηκών, είναι προφανές ότι πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη η ασφάλεια σε θέματα υγείας όλων, δηλαδή φοιτητών/τριών, διδασκόντων, επιτηρητών. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας έδωσε τη δυνατότητα στις Συγκλήτους να αποφασίσουν για τον τρόπο εξέτασης, είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης. Στη δεύτερη περίπτωση, βασική και απαρέγκλιτη προϋπόθεση θα είναι η λήψη αυστηρών μέτρων προφύλαξης και η αυστηρή τήρηση κανόνων υγιεινής, κατά τις επίσημες από την Πολιτεία υποδείξεις.
Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εκφράζει, επίσης, το κατοχυρωμένο δικαίωμα των διδασκόντων να εφαρμόσουν τον τρόπο εξέτασης που προσιδιάζει στο μάθημά τους και οι ίδιοι κρίνουν αδιάβλητο. Για παράδειγμα, υπάρχουν μαθήματα, σε Τμήματα, που οι φοιτητές καλούνται να λύσουν ασκήσεις με εξισώσεις και να χρησιμοποιήσουν μαθηματικούς τύπους στις γραπτές εξετάσεις τους. Η εξ αποστάξεως εξέταση δεν είναι ο προσφορότερος τρόπος σε αυτές τις περιπτώσεις. Σίγουρα υπάρχουν και πολλές άλλες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εξ αποστάσεως εξέταση, όπως είναι η εξασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, η πιθανή ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης κ.λπ. Επιπλέον, η μη εξοικείωση αρκετών συναδέλφων με την εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση, οι οποίοι καλούνται να την εφαρμόσουν άμεσα, χωρίς να υπάρχει οργανωμένη και επαρκής τεχνική υποστήριξη ανά Τμήμα, καθώς και η απαραίτητη ενημέρωση, ενόψει της εξεταστικής περιόδου, φαίνεται να δυσχεραίνει πολλαπλώς το εγχείρημα.
Αρκετά Τμήματα του Πανεπιστημίου, εξάλλου, διαφώνησαν και συνεχίζουν να διαφωνούν με την μοναδική επιλογή της εξ αποστάσεως εξέτασης των φοιτητών/τριων τους, τεκμηριώνοντας τις θέσεις τους και έχοντας τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών των Συνελεύσεών τους.
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου,όμως, έλαβε δεσμευτική απόφαση πρόσφατα, με μεγάλη πλειοψηφία, για τη διενέργεια αποκλειστικά και μόνον της εξ αποστάσεως εξέτασης των φοιτητών/τριών, χωρίς να δίνει καμία δυνατότητα, έστω και σε ειδικές περιπτώσεις μαθημάτων, για τη δια ζώσης εξέταση. Η απόφαση αυτή της Συγκλήτου, η οποία αποτελεί το ανώτατο θεσμικό όργανο του Πανεπιστημίου μας, όπως και κάθε απόφαση της, πρέπει να είναι σεβαστή.
Παρ΄όλα αυτά, οι αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί και οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί από τα θεσμικά όργανα κάποιων Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας εγείρουν σοβαρούς προβληματισμούς για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει. Υποκινούν την ανάγκη για μια εκ νέου συζήτηση επί του θέματος στη Σύγκλητο για την ανεύρεση συναινετικών λύσεων, προς διευκόλυνση όλων, κατά την εξεταστική περίοδο.


* Ο Τάσος Αθανασόπουλος είναι Καθηγητής στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα του Ιατρικού Τμήματος, υποψήφιος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 14:53]  Νίκος Καραμάνος: Θέλουμε ένα ΑΕΙ...
[χθες 08:39]  Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον...
[χθες 09:04]  Χαράλαμπος Γώγος: Μπορούμε να...
[χθες 11:20]  Aλ. Αγγελόπουλος: Χρονιά για...
[χθες 19:03]  Ερώτηση στη Βουλή από Φ....
[χθες 14:15]  Ηρώ Τσιμπρή: Ζωή για την ύπαιθρο
[χθες 13:27]  Μπήκαν οι υπογραφές για την...
[χθες 12:22]  Παράταση της μείωσης 40% στα...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:55:14]